Kirjoittajan mielestä Euroopan on otettava johtajuus lääketieteenkin innovaatiomantereena. LEHTIKUVA / JUSSI HELTTUNEN

Yrittäjät: Nopea hoitoonpääsy edellyttää ihmisille oikeutta palveluseteliin

Hallitus aikoo tiukentaa hoitotakuuta niin, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Rinteen hallitus on sitoutunut uudistamaan palvelusetelilain. Hallitus aikoo lisätä myös hoitajien määrää ja nopeuttaa ihmisten pääsyä hoitoon.

– Nämä ovat tärkeitä tavoitteita. Toteutuakseen tämä edellyttää ihmisille oikeutta palveluseteliin, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin sanoo.

Palvelusetelillä ihminen voi asioida valitsemassaan paikassa. Palvelusetelien käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan moninkertaistaa jo ennen kuin sote-uudistus astuu voimaan.

Pienille yrityksille palvelusetelit ovat Yrittäjien mukaan paras tapa päästä mukaan sote-tuottajiksi. Kotimaisten pk-yritysten palveluita tarvitaan toimialalla jonojen lyhentämiseksi ja palveluiden saatavuuden takaamiseksi.

– Asiakkaan vapaus valita palveluntuottajansa palvelusetelillä ja vaihtaa sitä niin halutessaan antaa hänelle päätäntävaltaa omista asioistaan ja mahdollisuuden tulla kuulluksi, Grekin sanoo.

Vain toteutuneista palveluista maksetaan

Suomen Yrittäjät esittää kolmea porrasta palvelusetelien käyttöönottoon.

Ensinnäkin asiakkaalle pitäisi antaa subjektiivinen oikeus palveluseteliin perusterveydenhuollon palveluissa. Näin lääkäriin olisi mahdollista päästä viikon määräajassa ja palvelun laatu paranisi.

– Järjestäjän, tuottajien ja asiakkaiden kokemukset palvelusetelistä ovat hyviä. Palveluseteliä käyttää valtaosa kunnista ja suunta on kasvava, Grekin sanoo.

Palveluseteleitä käytettiin valtakunnallisesti 374 miljoonaa euron arvosta vuonna 2017, mistä soten osuus varhaiskasvatuksen poistamisen jälkeen on 225 miljoonaa euroa.

– Seteli tuo säästöä jo siinä, että vain toteutuneista palveluista maksetaan, ei esimerkiksi peruuntuneista ajoista.

Hinnoittelu perustuu julkisen tuotannon kustannuksiin

Palvelusetelin hinnoittelu perustuu vastaavan palvelun julkisen tuotannon kustannuksiin.

– Kustannuslaskenta on liian kirjavaa ja se harvoin huomioi kaikki kustannukset. Julkista sektoria pitää lailla kannustaa laskemaan oman tuotantonsa kustannukset aidosti ja vertailukelpoisesti, Grekin vaatii.

– Tämän jälkeen setelillä voidaan aidosti edistää palveluiden kustannustehokkuutta, kun palvelusetelin arvonmäärityksen pohjana on samalla tavoin laskettu julkinen tuotanto.

Lisäksi maakuntien itsehallinnon pitäisi mahdollistaa, että palveluseteliä voitaisiin kehittää yrittäjyyteen, innovointiin ja tuotekehittelyyn kannustavaksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt