Mikael Pentikäinen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Yrittäjät: Kustannustuessa yhä paljon auki

Kustannustukeen hyväksyttävien kustannusten listan pitää olla laajempi kuin kesän tuessa, Yrittäjät vaatii.

– Muuten yritysten erilaisuus jää huomioimatta. Nyt esitetyssä muodossa jää myös tarve yksinyrittäjätuelle, jota onneksi valmistellaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudesta kustannustuesta, jota on tarkoitus jakaa koronakriisistä kärsiville yrityksille. Siihen on tehty muutoksia aiemmin jaetusta kustannustuesta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella.

Suomen Yrittäjät on viestinyt lain valmistelijoille kustannustuen korjaustarpeista. Viestiä on kuultu.

– Esitys uudeksi kustannustueksi on parantunut ykköskierroksesta. Avoimia asioita on kuitenkin paljon, minkä vuoksi kokonaisarviota on ennenaikaista tehdä, Pentikäinen arvioi.

Hallituksen esityksessä kustannustuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

– Tervetullut muutos on tukikauden pidentyminen viiteen kuukauteen ja liikevaihdon minimirajan poistuminen. Nämä parantavat myös pienten yritysten mahdollisuuksia tuen saantiin. Tuen alaraja olisi kuitenkin syytä laskea tuhanteen euroon, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa.

Hänen mukaansa on olennaista varmistaa, että toimialarajoista riippumatta kaikki koronasta tuntuvasti kärsineet yritykset voivat saada apua eikä ketään rajata toimialan vuoksi pois.

– Olennaista tuen tehokkuuden ja osuvuuden kannalta on myös muuttaa kustannustuen ehtoja jäljellä olevan osakepääomavaatimuksen suhteen. 25 prosentin raja jäljellä olevaksi osakepääomaksi olisi tärkeä muutos, Kuismanen toteaa.

Yritys voi hakea uutta kustannustukea, vaikka olisi jo saanut muita suoria tukia, jotka on tarkoitettu lieventämään koronakriisin vaikutuksia. Jo myönnetyt tuet otetaan huomioon kustannustuen määrässä niin, että tuet eivät yhteenlaskettuina ylitä 800 000 euroa.

Hallitus pyrkii saamaan lakimuutokset voimaan joulukuussa, ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Yritykset hakisivat tukea edelleen Valtiokonttorista. Esitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt