28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Yrittäjät: Julkiset hankinnat jaettava osiin

Kotimaisten pienyritysten pitää voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa.

Suomen Yrittäjien mukaan julkiset hankkeet pitää jakaa sopivan kokoisiin osiin.

Vain viidesosa yrityksistä kokee, että julkiset hankinnat on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua, käy ilmi Yrittäjägallupista.

Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun.

Yrittäjäjärjestö julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjien ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja alueelleen.

– On varmistettava, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala  tiedotteessa.

Hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille, ja valtiovarainministeriö valmistelee kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa Hankinta-Suomea.

Järkeviä hankintoja

Suomen Yrittäjät suosittelee, että julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna.

– Hankintojen merkitystä julkiselle taloudelle on nähtävä kokonaisvaltaisesti: niillä pitää vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatioita, Anssi Kujala toteaa.

– On erittäin tärkeä jakaa hankinnat sopivan kokoisiin osiin. Hankinta-aikeista on viestittävä mahdollisimman hyvissä ajoin. Pienet alle kynnysarvon alittavat hankinnat on alistettava entistä avoimemmin kilpailulle, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala.

Kunnan ja yrityksen vuoropuhelu

48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.

Yrittäjät korostaa, että hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pk-yritysten mahdollisuuksia kilpailla.

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien tilaamalla Yrittäjägallupilla yritysten julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt