Yrittäjät sorvaisivat työsopimuslakia. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yrittäjät helpottaisivat määräaikaisia työsopimuksia

Suurempi vapaus tehdä määräaikaisia sopimuksia kannustaisi palkkaamaan lisää työntekijöitä.

– Koronakriisin exit-toimena kannattaisi ehdottomasti helpottaa määräaikaisia työsopimuksia. Se ei maksaisi mitään, mutta toisi todennäköisesti uusia työpaikkoja, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Yrittäjägallupin mukaan yrittäjien mielestä tehokkainta olisi helpottaa määräaikaisten työsopimusten tekemistä (63 %) ja helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle kymmenen henkilön yrityksissä (61 %). Vaihtoehtoja sai valita useamman.

– Näiden merkitys on selvästi kasvanut viime syksystä. Se kertoo siitä, että koronakriisin takia pitää olla joustavammat pelisäännöt, Salminen tulkitsee.

Seuraavaksi tärkeimmiksi keinoiksi nousivat runsaampi tarjonta palkkatuesta (59 %), paremmat mahdollisuudet sopia työehdoista yritystasolla (58 %) ja takaisinottovelvollisuuden poistaminen (57 %).

Työpaikkasopimisen liikkumatila ja takaisinottovelvoitteen poisto korostuvat yli kymmenen työllistävissä yrityksissä. Varsinkin rakentamisessa ja isommissa yrityksissä normien keventäminen lisäisi työllistämishaluja.

Jos on tahtoa, on keinoja

Yrittäjät muistuttaa, että Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa on sitouduttu merkittävään työllisyysasteen parantamiseen.

– Jos tavoitteeseen aiotaan päästä, tarvitaan useita erillisiä, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille toimivia keinoina. Ensi viikon puoliväliriihessä hallituksen on tehtävä päätöksiä, jotka auttavat yrittäjiä tarjoamaan enemmän työtä. Tutkimus osoittaa, jos on tahtoa, on keinoja helpottaa työllistämistä. Vastuulliset poliitikot eivät voi ohittaa näitä tuloksia, Salminen sanoo.

Hänen mukaansa Suomen Yrittäjien ehdottamilla keinoilla hallituksen asettamaan työllisyystavoitteeseen pääsy olisi huomattavasti lähempänä.

– Esitämme, että hallitus edistää puoliväliriihessään ainakin määräaikaisten sopimusten helpottamista ja työpaikkasopimista sekä mahdollistaa takaisinottovelvoitteen poistamisen paikallisesti sopimalla, Salminen toteaa.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 19.3.-24.3.2021.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt