TE-toimisto Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Yrittäjän puolison tyly yllätys: Työttömyyskorvaus lopetettiin

Yrittäjien ei-omistavat perheenjäsenet voivat jäädä turvan väliinputoajiksi.

Nykyinen työttömyysturvalaki on epäselvä myös viranomaisten näkökulmasta. Laki luokittelee perheenjäsenen yrityksessä työskentelevän henkilön täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Yrittäjien ei-omistavat perheenjäsenet voivat jäädä sosiaaliturvan väliinputoajiksi, mikä selvisi Yrittäjäsanomien mukaan yllättävällä tavalla myös Tiina Starckelle.

Starcke irtisanottiin vuoden 2016 syksyllä, mutta ei halunnut tuolloin jäädä ansiosidonnaiselle päivärahalle. Viime vuoden syksynä hänen miehensä yrityksessä tarvittiin toimistoapulaista, mutta vain osa-aikaisesti.

Starcke oli jo saanut TE-toimistolta luvan tehdä töitä miehensä osaksi omistamassa yrityksessä Eurassa. Hän sai yrityksestä osa-aikaista toimistotyötä.

– Ajattelin, että työnteko on se mikä pitää ihmisen selväjärkisenä. TE-keskuksen kanssa kävimme tilannetta läpi ja toimitettuani paperit sieltä tuli päätös, ettei työllistymiselle ole mitään estettä, Starcke sanoo Yrittäjäsanomien haastattelussa.

Työstä maksetun korvauksen lisäksi hänelle olisi maksettu soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Starcke ei omista yhtäkään miehensä yrityksen osaketta eikä hänellä ole päätösvaltaa yhtiössä.

– Ihmettelin, kun työttömyyskassasta ei tullut päätöstä mukautetun ansiosidonnaisen maksusta. Sieltä pyydettiin täyttämään sähköinen lomake. Täytettyäni sen tuli pian päätös, että hakemukseni on hylätty koska työ- ja elinkeinotoimiston antaman lausunnon mukaan työllistyn päätoimisesti yrittäjänä, Starcke toteaa.

– Se tuntui järkyttävältä. Samassa lausunnossa oli se viesti, että mukautetun päivärahan maksu lopetetaan eikä minulla näin ollen ole enää työttömyysturvaa. Se oli todellinen sokki. En todellakaan koe olevani yrittäjä. Teen töitä ja yritän samaan aikaan katsoa, mistä löytäisin työkokemustani vastaavaa työtä.

Starcke on valittanut päätöksestä ja riitauttanut myös päivärahojen takaisinperinnän.

– TE-toimiston olisi pitänyt tietää ja varoittaa, että tästä voi tulla ongelmia, Starcke sanoo Taloussanomille.

Nykyinen laki on sekava myös viranomaisten näkökulmasta

SY on ajanut lakimuutosta, jotta työntekijän roolissa oleva yrittäjän puoliso katsottaisiin työntekijäksi myös työttömyysturvassa. Järjestön mukaan nykytilanne on aiheuttanut yllättäviä ja ikäviä ongelmia.

Asiaan ei kuitenkaan saatu ratkaisua hallituksen viimeviikkoisessa kehysriihessä. Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa aiotaan silti parantaa.

Työttömyysturvalain mukainen yrittäjän perheenjäsen, joka on vakuuttanut itsensä virheellisesti palkansaajakassassa, voi jatkossa siirtää takautuvasti jäsenyyden yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan.

– Hallituksen päätös ei ratkaise varsinaista ongelmaa: yrityksessä ei-omistava perheenjäsen katsotaan kaikessa muussa lainsäädännössä työntekijäiksi, mutta työttömyysturvassa yrittäjäksi, SY:n työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

– Tämä tulee pääsääntöisesti näille henkilöille ja heidän perheilleen yllätyksenä ja tietoon silloin, kun heiltä evätään työttömyysetuus yrittäjyyden perusteella. Laki on sekava myös viranomaiselle, joka hätävarjelun liioitteluna leimaa yrittäjäleiman perheenjäseneen myös tilanteessa, jossa tämä ei välttämättä ole tehnyt päivääkään työtä perheyrityksessä.

– Lainsäädäntömme selkeyden, ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihan jo yleisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta paras ratkaisu olisi poistaa yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet työttömyysturvan yrittäjä-käsitteen alta. Tällöin he olisivat työntekijöitä kautta linjan, eikä päädyttäisi tilanteeseen, jossa he ovat väärin vakuuttaneita tai väärin irtisanottuja, vaan he pääsisivät työttömyysetuudelle samoilla perusteilla kun muutkin työntekijät, Hellstén sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt