Yrittäjä tarvitsee sääntöjä:”Ongelmat liittyvät viinaan, huonoon kuntoon ja läskiin”

Yrittäjiä kehotetaan pitämään huolta omasta jaksamisestaan liikunnan avulla.

Monella yrittäjällä arkipäivät venyvät pitkiksi, toteaa Ironcoaching Oy:n perustaja ja valmentaja Antti Hagqvist.

– Yrittäjällä on harvoin tilanne, ettei olisi mitään tehtävää. Kun tekeminen ei koskaan lopu, on tärkeää luoda itselleen säännöt, ettei toisaalta aja itseään uuvuksiin ja toisaalta onnistuu säilyttämään hyvän suorituskyvyn ja innovatiivisuuden tekemisessään, Hagqvist kirjoittaa Suomen Yrittäjien Energiaa yrittäjille –blogissa.

Hänen mukaansa Itsensä johtaminen on avainasemassa jaksamisessa.

– Niin jaksaminen kuin menestyminenkin lähtevät monesti ihmisestä itsestään, vaikka me usein syytämmekin asiasta jotain ulkoista seikkaa. Vieläkin meidän suurimmat jaksamisen ongelmamme liittyvät viinaan ja huonoon kuntoon ja läskiin. Ikävä kyllä.

Hagqvist korostaa, että hyvän fyysisen kunnon merkitys on digitalisoituvassa maailmassa noussut arvoonsa.

Peter Limbach ja Florian Sonnenburg tutkivat kymmenen vuoden ajan 1500 johtajan fyysisen kunnon ja yrityksen arvon välistä suhdetta. Tulokset olivat aukottomat. Hyväkuntoisten johtajien luotsaamien yritysten arvo oli koko ajan korkeampi kuin huonokuntoisten.

– Koska me yrittäjät olemme käytännössä yksin vastuussa omasta jaksamisestamme, meidän pitää vielä enemmän kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen ja sitä kautta suorituskykyyn (niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin).

Hänen mielestään Monesti paras keino liikkeelle lähtöön on aloittaa oman elämän ja kapasiteetin kasvattaminen liikunnasta ja fyysisestä kunnosta.

– Fyysisen kunnon kohentuminen johtaa usein muihin positiivisiin muutoksiin, joka palvelevat meitä ihmisinä kuin yrittäjinä.

Kommentit