Perinteisiä valintakokeita ei järjestetä. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Yliopistojen perinteisiä valintakokeita ei tänä keväänä järjestetä

Kokeita korvataan vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Yliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Aiheesta kertoo Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi sivuillaan.

Syynä kokeiden perumiseen ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit. Yliopistoilla on yhteensä satoja valintakokeita, jotka koskettavat kymmeniätuhansia hakijoita ja aiheuttavat suurten massojen liikkumista sekä eri alueilta saapuvien ihmisten kohtaamisia. Tämän takia yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

– Ymmärrämme hakijoiden vaikean tilanteen ja epävarmuuden, mutta terveys ei voi olla panoksena. Yksittäisiin koetilanteisiin osallistuu jopa tuhansia hakijoita, ja varotoimenpiteistä huolimatta kokeisiin liikkumisesta ja koetilanteista seuraa väistämättä huomattava määrä ihmiskontakteja. Hakijoiden ja yliopistojen henkilökunnan turvallisuutta ei näissä olosuhteissa pystytä takaamaan, Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala sanoo.

Unifin mukaan yliopistot toteuttavat opiskelijavalinnat poikkeustilanteessa ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Perinteisten valintakokeiden sijasta voidaan käyttää ”muita valinnan menettelyjä”, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimenpitein toteuttaa.

– Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Vaihtoehtoisissa tavoissa huomioidaan hakijan näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi, Suomala toteaa.

Yliopistot tiedottavat muuttuneista valintatavoista huhtikuulle suunniteltujen valintakokeiden osalta mahdollisimman pian ja muutoin 30.4. mennessä. Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita. Muutoksista viestitään Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla.

Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että lukuvuosi 2020–2021 käynnistetään syksyllä normaalin aikataulun mukaisesti.

Myöskään ammattikorkeakoulujen perinteisiä valintakokeita ei järjestetä. Kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena kesäkuun alussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt