Suomen Yrittäjien pääekonomistin mukaan yrittäjillä on perusteltu käsitys yritystukien vaikutuksista. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Yli puolet yrittäjistä valmiita luopumaan tuista kokonaan tai osittain

Yritystukien koetaan vääristävän kilpailua.

60 prosenttia yrittäjistä olisi valmis luopumaan yritystuista kokonaan tai osittain, kertoo Suomen yrittäjät.

44 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yritystuista voi luopua osittain, 16 prosenttia luopuisi niistä kokonaan.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasta ei yllätä, että niin moni yrittäjä olisi valmis luopumaan yritystuista osittain.

– Yrittäjillä näyttää olevan hyvin perusteltu käsitys yritystukien vaikutuksista. He ymmärtävät, että osa yritystuista on välttämättömiä joko kilpailukyvyn säilyttämisen takia tai sen takia, että ne tulevaisuudessa lisäävät talouskasvua. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotukiin suhtaudutaan myönteisesti, Kuismanen sanoo.

Vääristävät kilpailua

63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yritystuet vääristävät yritysten välistä kilpailuasetelmaa. 18 prosentin mielestä se ei vääristä kilpailua, ja 19 prosenttia ei osannut sanoa.

– On absurdia, jos samalla toimialalla toimivista yrityksistä jotkut saavat tukia ja toiset eivät. Klassinen esimerkki tästä on energiaveron palautus, jota saa vain isot yritykset. Yritystuilla on miltei aina kilpailua vääristäviä vaikutuksia, siksi niiden jakaminen pitää perustua tutkittuun tietoon niiden hyödyistä ja haitoista, Kuismanen huomauttaa.

63 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yritystuet ylläpitävät tehotonta tuotantorakennetta. 14 prosenttia oli tästä eri mieltä ja 24 prosenttia ei osannut sanoa.

Kyselyn teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1012 yrittäjää. Tiedot kerättiin toukokuun 2019 toisella ja kolmannella viikolla. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt