Työllisyysaste heittelee runsaasti alueittain. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

Yli puolet uskoo, ettei kaikille riitä töitä

Asenteita työelämään kartoittanut tutkimus paljastaa, että 58 prosenttia suomalaisista ei usko kaikille löytyvän töitä tulevaisuudessa.

Vanhemmat ikäluokat suhtautuvat työllistymiseen nuoria skeptisemmin, sillä 55-64-vuotiaista 66 prosenttia uskoo työttömien työllistymisen olevan vaikeaa. Vastaava luku 18-24-vuotiaiden keskuudessa on 37 prosenttia.

Tuore tutkimus osoittaa myös, että suomalaisista 52 prosenttia uskoo ansioidensa kertyvän tulevaisuudessa useammasta työstä.

– Työelämän murros heijastuu tuloksissa. Luottamus työn pysyvyyteen on mennyt. Mitä tämä tekee yhteiskunnallemme, on täysi arvoitus. toteaa Suora Työn toimitusjohtaja Jani Laatikainen.

Tutkimus on osa tässä kuussa päätöksensä saavuttavaa #Duueri-kampanjaa. Kampanjan tarkoituksena on ollut herättää keskustelua uudesta, joustavasta työstä sekä ohjata työnantajat ja -tekijät työllistämisprosessiin, joka täyttää kaikki lain vaatimukset.

Työ muuttuu joustavammaksi

Suomalaisista yli puolet (52 %) arvioi työn muuttuvan joustavammaksi tulevaisuudessa. Vahvimmin työn joustavuuden kasvamiseen uskovat johtotehtävissä työskentelevät, asiantuntijat, yrittäjät ja freelancerit.

Joustavuus nähdään myös avaimena työmarkkinoilla pärjäämiseen. Vastanneista peräti 74 prosenttia näkee työntekijöiden joustavuuden olevan menestystekijä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

– Mielipideilmasto kehittyy nopeammin kuin työelämän sääntely, sanoo Laatikainen.

Työhön ollaan tyytyväisiä

Kenties yllättäen tutkimus paljastaa, että jopa 81 prosenttia kaikista suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Miehistä tyytyväisiä työhönsä on 83 prosenttia, naisista 79 prosenttia.

Kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä ovat tutkimuksen perusteella yrittäjät ja freelancerit. Heistä 95 prosenttia kertoo olevansa tyytyväisiä työhönsä.

Perusteluina nousevat avoimissa vastauksissa esiin yrittäjän vapaus, työn merkityksellisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Työn tulevaisuus -tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, millaiseksi he uskovat työelämän muuttuvan tulevaisuudessa. Avoimissa vastauksissa nousivat esiin epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen ja työn pirstaloituminen. Lisäksi työn tekemisen uskotaan muuttuvan aiempaa yrittäjähenkisemmäksi.

Tutkimukseen vastasi hyväksytysti yhteensä 1 098 suomalaista. Työtyytyväisyyttä käsittelevä kysymys kysyttiin työssäkäyviltä suomalaisilta. Kysymykseen vastasi yhteensä 834 henkilöä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti. Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt