Yli 10 000 kirjettä nettijakajille: maksa sovitteluraha tai lähdet oikeuteen

Kansanedustajat jättivät kirjallisen kysymyksen tekijänoikeuskirjeistä ja tekijänoikeusrikkomuksien lainsäädännöstä.

Olli-Poika Parviaisen (vihr) ja Ville Vähämäen (ps.) kysymyksessä todetaan, että tekijänoikeusjärjestelmässä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, jos yksittäisiin kuluttajiin kohdistuu rikkomuksiin nähden kohtuuttoman suuria, rangaistusluonteisia maksuja.

– Näiden tapausten käsittely oikeudessa on rikkomuksesta syytetylle kohtuuttoman kallista. Lisäksi yksittäisten kuluttajatapausten käsittely oikeusistuimissa uhkaa vakavasti ruuhkauttaa olennaisia osia oikeusjärjestelmästä.

Kansanedustajien mukaan ”vuonna 2015 joukko tekijänoikeuden haltijoita tai heidän edustajiaan lähetti Suomessa yli kymmenentuhatta kirjettä internet-liittymien haltijoille. Oikeudenhaltijat olivat saaneet tiedon, että näistä yksityishenkilöiden liittymistä oli jaettu tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä”.

– Oikeudenhaltijat ehdottivat liittymän tilaajalle satojen eurojen hintaisia sovitteluratkaisuja asiasta. Kyseessä olleet summat näyttäytyvät suurina esimerkiksi mataliin sakkorangaistuksiin verrattuna. Esitetyillä sovitteluhinnoilla on selvä rangaistusluonne, eivätkä hinnat korreloi tehdyn rikkeen kanssa. Lisäksi on huomioitava, että verkon omistaja ei automaattisesti ole sen käyttäjä, kysymyksessä todetaan.

Helmikuussa 2016 tekijänoikeuksien haltijat käynnistivät markkinaoikeudessa prosesseja niitä henkilöitä vastaan, jotka eivät olleet pyydettyä sovitteluhintaa maksaneet. Markkinaoikeus vastaanotti kanteita kolme kappaletta viikossa kahden kuukauden ajan.

– Tilanne, jossa vastaajina on korostetusti pienimuotoisista rikkomuksista syytettyjä yksityishenkilöitä, on uusi.

– Yksityishenkilön kynnys maksaa aiheutettuun vahinkoon nähden suurikin sovittelusumma voi olla matala. Oikeuskäsittelystä seuraa usein vaikeasti arvioitavia lisäkuluja ja -vaivaa. Oikeusjärjestelmän kannalta ongelma on sen mahdollinen ruuhkautuminen tapauksilla, jotka ovat vakavuudeltaan matalia. Tämä uhkaa hidastaa vakavampien tekijänoikeusrikosten käsittelyä.

Kansanedustajien kysymykset ovat ”miten varmistetaan se, että merkittävyydeltään vähäisemmissä tekijänoikeusrikkomuksissa tosiasiallinen sanktio korreloi rikkomuksen vakavuuteen, aikooko hallitus ryhtyä toimiin tekijänoikeusjärjestelmämme ja oikeusjärjestelmämme sujuvuuden turvaamiseksi siten, että tekijänoikeuksia voidaan turvata ilman, että oikeusjärjestelmämme tukkeutuu merkittävyydeltään vähäpätöisten yksityishenkilöihin kohdistuvien käsittelyjen vuoksi ja aikooko hallitus muuttaa markkinaoikeuden käsittelymaksuja tulevaisuusvaliokunnan lausunnon mukaisesti tilanteissa, joissa osapuolena on yksityishenkilö”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt