Yleisöä Suvilahti Summer -tapahtumassa Helsingissä 29. kesäkuuta. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yleisötilaisuuksien rajoituksia lievennetään

Päätöstä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee merkittävästi.

Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan.

Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

AVI:n tiedotteen mukaan rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan.

Viranomaisten ohjeessa kehotetaan huolehtimaan hygieniasta ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla. Järjestäjillä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan tieto osallistuneista henkilöistä, jotta mahdollisten tartuntojen jäljitys helpottuu.

Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta. Erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut ja tapahtumahenkilökunta.

Kaikki yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, joihin osallistuu enintään 500 henkilöä ovat sallittuja. Hallitus suosittelee, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt