PET-CT -laite tutkimuskuvauksessa. Kuva on lavastettu. .LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yle: Syöpäriski vähenee mitä pohjoisemmaksi mennään

Syöpädiagnooseja tehdään muuta maata enemmän etenkin Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla.

Yle kertoo. että lähiviikkoina julkaistavan Pohjoismaiden uuden syöpäkartan mukaan syöpiä todetaan väkilukuun suhteutettuna eniten Norjassa ja Tanskassa. Sen sijaan Suomessa tehdään uusia syöpädiagnooseja Pohjoismaista vähiten.

Diagnoosien määrä on kaikissa maissa jatkuvassa kasvussa. Taustalla on elintason nousu, joka näkyy lihavuutena, liikunnan vähenemisenä ja lastensaannin lykkäämisenä.

– Norjan syövät kääntyivät kasvuun, kun se alkoi löytää öljyä. Kivessyövissä nousu on ollut jyrkkää. Elintason nopea kohoaminen muutti norjalaisten elintapoja syövälle suotuisiksi mekanismilla, jota kukaan ei ole vielä onnistunut selittämään, toteaa Suomen Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Eero Pukkala.

Suomessa syövät vähenevät sitä mukaa, mitä pohjoisemmaksi mennään.

– Pienin syöpäriski on Pohjois-Suomessa asuvalla köyhällä maanviljelijällä, jolla on paljon lapsia, Pukkala kertoo.

Syöpäkartan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syöpäindeksin mukaan diagnooseja tehdään muuta maata enemmän etenkin Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi joukosta erottuu muutamia suuria kaupunkeja kuten Tampere ja Turku.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt