Opetusministeriön mukaan oppivelvollisuusiän nostaminen parantaisi nuorten työllisyys- ja tulokehitystä tulevaisuudessa. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

Yle: Oppivelvollisuuden pidennys jakaa eduskuntaa

Kyselyssä erottuu pieni empijöiden ryhmä, josta puolet on keskustalaisia.

Ylen uutisten kyselyyn vastanneista kansanedustajista vain hallituspuolueiden edustajat olivat sitä mieltä, ettei oppivelvollisuuden laajentamisesta pidä luopua, vaikka koronaviruksen talousvaikutukset heikentävät valtion ja kuntien taloutta ja lisäävät valtion velkaa.

Lähes kaikki vastanneet opposition kansanedustajat olivat sitä mieltä, että oppivelvollisuuden laajentamisesta pitäisi luopua tällä vaalikaudella.

Oppivelvollisuuden laajentaminen, oppivelvollisuusiän pidentäminen 18 ikävuoteen ja ammatillisten opintojen sekä lukion maksuttomuus ovat hallitusohjelman tavoitteita.

Kolme hallituspuolueen kansanedustajaa kannatti luopumista oppivelvollisuuden laajentamisesta vastoin puolueidensa valtavirtaa. Heistä kaksi oli keskustasta ja yksi vihreistä.

Empijöiden enemmistö tulee hallitusrintamasta. Kahdeksan kansanedustajaa ei osannut sanoa kantaansa. Heistä puolet oli keskustan edustajia.

Keskustan kansanedustajien vastausprosentti (52 %) kyselyyn on huonoin kaikista puolueista. En osaa sanoa -vastausten määrä sekä heikko into vastata ylipäätään kyselyyn viittaavat siihen, että keskustalle oppivelvollisuuden laajentaminen on vaikea kysymys.

SDP:ssä ja vasemmistoliitossa sekä myös vihreissä oppivelvollisuusiän nosto nähdään tärkeäksi tavaksi varmistaa kaikille tutkinto ammatillisesta koulusta tai lukiosta.

Yle kysyi edustajien mielipiteitä verkkokyselynä 18. – 27.5. Kyselyyn vastasi yhteensä 140 kansanedustajaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt