Abiturienttien penkkariajot Helsingissä 15. helmikuuta. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Yksityisten ja julkisten lukioiden laatuerot pienet

Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen ei Helsingissä riipu siitä, opiskeleeko yksityisessä vai julkisessa lukiossa.

Yksityisen lukion valintaa perustellaan toisinaan paremmilla koulutus- ja uramahdollisuuksilla, sillä monet niistä ovat erikoistuneita tiettyihin aineisiin kuten kieliin, matematiikkaan tai luonnontieteisiin.

VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Kalle Mannisen tutkimuksen mukaan menestyminen ylioppilaskirjoituksissa on kuitenkin hyvin samanlaista yksityisten ja julkisten lukioille oppilaille, kun huomioidaan erot heidän lähtötasossaan ja muissa taustekijöissä.

– Rajauksena on se, että tarkastelimme vaikutuksia pelkästään ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Seuraavaksi tutkimme pidemmän aikavälin vaikutuksia esimerkiksi korkeakouluopintoihin ja menestymiseen työmarkkinoilla, Kortelainen kertoo.

Korkeakoulujen opiskelijavalinta on parhaillaan uudistumassa. Jatkossa yhä useampi valitaan opiskelupaikkaan suoraan ylioppilastodistuksen perusteella. Jos lukioiden välillä olisi Suomessa merkittäviä vaikuttavuuseroja, tällä voisi olla kauaskantoisia vaikutuksia niin yksilön mahdollisuuksien kuin koulutuksen yleisen tasa-arvon kannalta.

Tuore tutkimus kuitenkin vahvistaa sitä jo aiemmissa VATT:n tutkimuksissa saatua johtopäätöstä, jonka mukaan lukioiden väliset erot ovat pääosin pieniä.

– Nyt tulokseen päädyttiin vieläpä kahdella eri menetelmällä, Manninen kertoo.

Tutkimuksessa verrattiin 12 yksityistä ja 14 julkista lukiota Helsingissä, jossa suurin osa Suomen yksityisistä lukioista sijaitsee. Yksityiset, valtion ja kunnalliset julkiset koulut noudattavat kaikki kansallista opetussuunnitelmaa ja lukio-opintojen päätteeksi kaikki oppilaat osallistuvat ylioppilaskokeisiin. Suomessa yksityiset koulut ovat voittoa tavoittelemattomia.

Tutkimuksen aineistona käytettiin ylioppilastutkintolautakunnan, Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetusviraston tilastoaineistoja vuosilta 2000–2012.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt