Yksityisen sektorin palkansaajista 84 prosenttia yleissitovuuden piirissä

Työehtosopimusten vaikutusalue on noussut vuodesta 2008 vuoteen 2014.

Yksityisellä sektorilla työehtosopimusten piiriin kuului 84,3 prosenttia palkansaajista, missä on kasvua 2,3 prosenttia vuodesta 2008, ilmenee tutkija Lasse Ahtiaisen raportista Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014.

Työehtosopimuksia oli kaikkiaan 198 kappaletta, joista yleissitovia 165 kappaletta ja ei-yleissitovia 33 kappaletta.

Yksityisen sektorin palkansaajista toimi 922 997 henkilöä järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa. Heitä työehtosopimukset koskevat normaalisitovuuden perusteella.

Lisäksi yleissitovuuden perusteella työehtosopimusten piiriin tuli 252 288 palkansaajaa, jotka työskentelivät ei-järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa.

Kaikkiaan yksityisen sektorin palkansaajia oli työehtosopimusten piirissä 1 175 285 henkilöä vuonna 2014.

Yleensä sopimukset koskevat sopijaosapuolia. Työmarkkinoilla tätä kutsutaan ns. normaalisitovuudeksi. Työmarkkinoilla työehtosopimukset voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työehtosopimusten vahvistamislautakunnan ratkaisulla tulkita yleissitoviksi eli koskemaan myös järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä.

Keskeinen yleissitovuuden kriteeri on se, että vähintään noin puolet sopimusalan palkansaajista toimii järjestäytyneen työnantajan palveluksessa. Sopimusten piiriin kuului normaalisitovuuden perusteella 66,2 raporttia yksityisen sektorin palkansaajista.

Yleissitovuuden perusteella sopimusten piiriin kuului 18,1 prosenttia palkansaajista. Julkisella sektorilla sopimusten piiriin kuuluvat kaikki palkansaajat.

Kommentit