X
SULJE MAINOS
Suomen talouskasvua vauhdittaa hänen mukaansa erityisesti viennin positiivinen vire. Kontteja lastataan Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Yksityinen kulutus ei riitä Suomen kasvun pelastajaksi

Aktian mukaan Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna.

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 3,3 prosenttia, mutta kasvu hidastuu 2,3 prosenttiin ensi vuonna. Kulutuksen patoutuneen kysynnän purkautuminen ja työmarkkinoiden ripeä palautuminen eivät riitä pelastajaksi kasvulle, hän arvioi.

Corinin mukaan positiivinen työmarkkinakehitys on palauttanut kuluttajien luottamuksen pandemiaa edeltäneelle tasolle. Koronarajoitteiden purun ei kuitenkaan odoteta kasvattavan merkittävästi kotitalouksien kulutusta.

– Kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet voimakkaasti koronapandemian aikana, mikä antaa tilaa kulutuksen kasvulle. Rajoitteet tekivät monien palveluiden ostamisen mahdottomaksi. Sen sijaan kotitalouksilla on ollut mahdollisuuksia purkaa patoutunutta kysyntää tavaroihin, joten tavaroiden kysyntään koronajoitteiden purku ei tuo merkittävää positiivista tukea.

Corin toteaa, että vaikka palveluiden kysynnän odotetaan piristyvän, pandemian aikana menetettyjä palveluita ei korvata täysimääräisesti kasvattamalla niiden kulutusta – esimerkiksi menetettyjä ravintolaillallisia ja ulkomaanmatkoja ei korvata täysmääräisesti uusilla, vaan ne ovat suurelta osin menetettyä kysyntää.

– Toisaalta esimerkiksi kodinkoneiden, huonekalujen ja erilaisten remontointitarvikkeiden menekki on ollut voimakasta jo pandemian aikana. Näissä kategorioissa kysyntä tulee vähenemään, kun rajoitusten purku ja paluu kohti normaalia vähentävät tarvetta kodin uudistamiselle ja ehostamiselle, hän sanoo.

Työllisyystilanteen palautuminen positiivinen yllätys

Aktian edellisestä ennusteesta työttömyysluvut paranevat kuluvana vuonna 7,6 prosenttiin ja edelleen 7,2 prosenttiin ensi vuonna. Työttömyyden väheneminen on ollut laaja-alaista, mutta koronaviruksen deltavariantin aiheuttamat epävarmuustekijät ja talouden avaamisen viivästyminen ovat rasittaneet etenkin palvelu- ja matkailualojen työllisyyttä.

– Työmarkkinoiden ripeä palautuminen on ollut omiaan tukemaan talouskasvua. Kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma onkin jo kuukausitasolla ohittanut pandemiaa edeltäneen tason, Corin sanoo.

Työmarkkinoiden kehityksen lisäksi Suomen talouskasvua vauhdittaa hänen mukaansa erityisesti viennin positiivinen vire. Varsinkin teollisuuden tilauskanta on kasvanut siinä määrin, että se koettiin yhtä vahvaksi viimeksi ennen 2008 finanssikriisiä.

Aktia odottaa viennin kasvun kiihtyvän selvästi kuluvan vuoden loppua kohti ja koko vuoden viennin määrän pankki arvioi kasvavan 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluvienti piristyy tavaravientiä ripeämmin ja palaa näin olleen ennen koronaa vallinneeseen trendiin.

Lähitulevaisuudessa Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun hidastuminen heijastuu vääjäämättä myös koti-Suomeen. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä myös kulutuksen kasvuodotusten riskit kasvavat, Aktia toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt