Kelan painopiste siirtyy sairauspäivärahoihin, kun lievästi sairastuneita ei enää testata. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Yhä useampi saa takuueläkettä

Takuueläkettä saavien nuorten määrä on kasvanut kymmenen prosenttia.

Kelan mukaan vuodesta 2015 takuueläkettä saavien miesten osuus on kasvanut noin kymmenen prosenttia, kun taas naisten osuus on jopa hieman vähentynyt (0,4 %). Takuueläkkeen saajien määrä kasvoi eniten 65–74-vuotiaiden joukossa (23 %) ja erityisesti ikäryhmän miesten osalta (44 %).

Myös nuorten osuus takuueläkkeen saajista on lisääntynyt noin kymmenen prosenttia sekä miesten että naisten ryhmissä.

Takuueläkettä sai kuluvan vuoden lokakuussa yhteensä 104 600 henkilöä.

Takuueläkeläisistä naisia oli 56 prosenttia ja heistä puolet alle 65-vuotiaita. Miehistä alle 65-vuotiaita oli peräti 75 prosenttia. Enemmistö takuueläkkeen saajista oli lokakuussa alle 65-vuotiaita (61 %) ja neljännes oli alle 40-vuotiaita (26 %). Yksittäisistä ikäryhmistä suurin oli 65–74-vuotiaat (23 %).

Takuueläkettä maksettiin lokakuussa suhteellisesti eniten Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Vähiten eläkkeensaajia oli Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Takuueläkemenot kasvaneet kolmanneksen

Takuueläkkeen saajien määrä on noussut vuodesta 2015 alkaen. Vuoden 2015 lopussa takuueläkettä sai 100 900 eläkeläistä, mikä on 3,5 prosenttia nykyistä vähemmän.

Kehityssuuntaan ovat vaikuttaneet myös vuosina 2016, 2018 ja 2019 takuueläkkeen määrään tehdyt tasokorotukset, joiden vuoksi hieman aiempaa suuremmilla eläketuloilla on saanut oikeuden takuueläkkeeseen.

Takuueläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä 214 miljoonaa euroa. Takuueläkemenot kasvoivat edellisvuodesta kymmenen prosenttia. Vuoteen 2015 verrattuna menot ovat kasvaneet 29 prosenttia. Tasokorotukset ovat vaikuttaneet takuueläkemenojen kasvuun.

Tänä vuonna takuueläkeitä on maksettu lokakuun loppuun mennessä 191 miljoonaa euroa, mikä on kuusi prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Täysi takuueläke on noin 785 e/kk. Täyden takuueläkkeen saa, jos ei saa mitään muuta eläkettä. Kela alkoi maksaa takuueläkkeitä maaliskuussa 2011.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt