Postipaketteja käsittelyssä Postin logistiikkakeskuksessa Vantaalla. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Yhä useampi paketti katoaa Postin käsittelyssä

Viime vuonna 610 paketin kohtalo jäi ratkaisematta.

Yhä useamman kadonneen paketin kohtalo jää Postissa ratkaisematta. Asia ilmenee Postin toiminnastaan tekemässä raportissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Tilastoista käy ilmi, että Posti käsitteli viime vuonna 6 075 postipaketteihin liittyvää tiedustelua, mikä vastaa 3,18 prosenttia lähetysmäärästä. Tiedustelujen määrä kuusinkertaistui, sillä vuonna 2019 vastaava luku oli 1 065.

Postin näkemyksen mukaan lukua voi selittää osaltaan koronapandemialla, jonka vuoksi kansainväliset kuljetusyhteydet ovat muuttuneet aiempaa mutkikkaammiksi eikä paketteja ole voitu toimittaa normaalisti. Kadonneeksi vahvistettiin 137 pakettia (69 vuonna 2019). Löytyneitä oli 5 328 (962) ja ratkaisemattomia 610 (34).

Kirjepostin osalta luvut ovat maltillisempia. Kirjepostin osalta tiedusteluja tuli 738 kappaletta. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1 353.

Kirjeiden kulkua ei voida jälkikäteen luotettavasti todentaa, koska lähetykset eivät ole seurannan piirissä. Tavallisiin kirjeisiin liittyneitä tiedusteluja ei myöskään pystytä kohdentamaan yksittäiseen lähetykseen, vaan luku voi sisältää useampia, samaa lähetystä koskevia tiedusteluja.

Kadonneeksi todettiin 32 kirjelähetystä. Löytyneitä kirjelähetyksiä oli 113 ja ratkaisemattomaksi jääneitä tapauksia 593.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt