Tietoisuus siitä, että nettiin kytkettävä älylaite, kuten aktiivisuusranneke, turvakamera tai älyvalaisin, voi jakaa tietoja luvatta ulkopuolisille, on kasvanut. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Yhä useampi huolissaan tietoturvasta

Samaan aikaan nettiin kytketyt älylaitteet ovat yleistyneet kodeissa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin loppukeväällä teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan aiempiin vuosiin verrattuna yhä useampi suomalainen koki erilaisten tietoturvaan liittyvien riskien uhkaavan merkittävästi itseään tai perheenjäseniään.

Haittaohjelmat ja laitteiden puutteellinen tekninen tietoturva sekä netti- ja sähköpostihuijaukset koettiin yleisimmin uhkiksi. Lisäksi laitteiden ja sovellusten käyttäjistä keräämien tietojen käyttö huolestutti vastaajia.

Kutakin edellä mainittua piti merkittävänä uhkana yli 60 prosenttia vastaajista ja nämä osuudet kasvoivat vuoden aikana 7-13 prosenttiyksikköä. Voimakas kasvu selittynee Traficomin mukaan pääosin alkuvuoden pandemiaohjeistusten ja -rajoitusten myötä lisääntyneellä sähköisten palvelujen käytöllä.

Vaikka entistä useammin tietoturvaan liittyvät uhat koetaan merkittävinä, niin edellytyksissä suojautua näiltä uhkilta ei ole koettu tapahtuneen suurta muutosta. Vastaajista 13 prosenttia koki perehtyneensä tietoturvakysymyksiin syvällisesti. Vastaajista 69 prosenttia ilmoitti tuntevansa perusasiat ja 17 prosenttia vastasi, ettei tunne asiaa.

Yhä useampaan kotitalouteen on hankittu kännyköiden ja tietokoneiden lisäksi muitakin nettiin kytkettyjä laitteita. Samaan aikaan myös tietoisuus siitä, että nettiin kytkettävä älylaite, kuten aktiivisuusranneke, turvakamera tai älyvalaisin, voi jakaa tietoja luvatta ulkopuolisille, on kasvanut.

Loppukevääseen mennessä tällaisia älylaitteita oli hankkinut jo yli 60 prosenttia kotitalouksista ja vastaavasti niihin liittyvistä uhkista kertoi olevansa tietoinen reilusti yli 70 prosenttia vastaajista.

Kolmasosa tunsi Tietoturvamerkin

Kuluttajakäyttöön tarkoitetuille älylaitteille on voinut vuoden 2019 lopusta lähtien hakea Traficomin myöntämää Tietoturvamerkkiä. Merkin tarkoitus on helpottaa tietoturvallisten laitteiden valintaa.

Saadakseen Tietoturvamerkin tuotteen tulee täyttää Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat tietoturvavaatimukset. Kuluttajatutkimuksen mukaan jo joka kolmas suomalainen oli tietoinen merkistä. Vastaajista neljä prosenttia ilmoitti ostaneensa merkillä varustetun tuotteen. Kaikkiaan 13 prosenttia suomalaisista oli nähnyt merkillä varustetun tuotteen kaupassa.

Kolme neljästä suomalaisesta koki, että Tietoturvamerkki vaikuttaisi heidän ostopäätöksiinsä jossain määrin. Vajaa kymmenes suomalaisista uskoi, että merkki vaikuttaisi kodin älylaitteiden hankintoihin erittäin paljon. Erityisesti 35-64-vuotiaiden joukossa Tietoturvamerkki nähtiin hyödyllisenä: Yli puolet tästä ikäluokasta koki Tietoturvamerkin vaikuttavan heidän ostopäätökseensä vähintään melko paljon.

Yleisimmin Tietoturvamerkkiä kaivattiin mobiililaitteille. Näiden lisäksi puolet vastanneista toivoi Tietoturvamerkkiä nettiin kytkettyihin verkkolaitteisiin, medialaitteisiin kuten älytelevisioihin sekä terveyteen liittyviin älylaitteisiin kuten aktiivisuusrannekkeisiin.

Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2 000 suomalaista, vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt