Harmaahylje Sandkallanin-Stora Köllhällenin alueella 2001. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

WWF vastustaa hallille ja itämerenorpalle esitettyjä pyyntikiintiöitä

Liian suuret metsästyskiintiöt johtavat eläinkantojen taantumiseen, ympäristöjärjestö varoittaa.

Ympäristöjärjestö WWF pitää maa- ja metsätalousministeriön esitystä hallin ja itämerennorpan metsästyskiintiöistä liian suurina.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää harmaahylkeelle 1050 yksilön pyyntikiintiötä kolmen vuoden ajaksi. Lisäksi Ahvenanmaalla on 450 hallin pyyntikiintiö. Toteutuessaan kiintiö verottaisi WWF:n mukaan yli 20 prosenttia Suomen merialueen harmaahylkeen kannasta.

Esitys on lisäksi WWF:n mukaan puutteellinen, sillä siinä ei käsitellä ministeriön ehdottamaa rahallista avustusta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle niitä kustannuksia varten, joita syntyy vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta.

– Niin sanotun tapporaha-asetuksen perustelumuistion mukaan sen tavoitteena olisi jopa 500–800 harmaahylkeen poisto. Suuren hallimäärän poistaminen metsästyssaaliin ohella johtaisi todennäköisesti Suomen alueen harmaahyljekannan taantumiseen, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen varoittaa tiedotteessa.

WWF esittää, että hallin pyyntikiintiö asetettaisiin noin 300 yksilöön ja asetus annetaan nyt vain yhdeksi metsästysvuodeksi, kunnes tapporaha-asetuksen ja merihyljekantojen hoitosuunnitelman päivityksen lopputulokset ovat selvillä.

Järjestö vastustaa myös maa- ja metsätalousministeriön esitystä itämerennorpan 300 yksilön pyyntikiintiöstä. Sallittu norpan saalismäärä olisi WWF:n mielestä rajattava 150 yksilöön.

– Koska Ruotsi on korottanut omaa, samaan Perämeren norppakantaan kohdistuvaa kiintiötään viime vuodesta, Suomen ja Ruotsin kiintiöt vastaisivat kannan todellisesta koosta ja kasvuvauhdista riippuen vähintään puolta kannan vuotuisesta kasvusta. Tätä ei voida pitää varovaisena kannan verottamisena, Tolvanen huomauttaa.

Itämerennorpalle tulisi WWF:n mielestä laatia oma suojeluohjelma. Lisäksi eteläisille norppakannoille Saaristomerellä ja itäisellä Suomenlahdella pitää osoittaa konkreettisia tutkimus- ja suojelutoimenpiteitä.

WWF:n mielestä metsästyskiintiötä ei voi perustella norpan kalastukselle aiheuttamilla vahingoilla. Nimenomaan norpan aiheuttamien kalastusvahinkojen merkittävyydestä ei ole järjestön mukaan saatu näyttöä, vaikka asiaa on tutkittu sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt