Itämerennorppa Hailuodosta Korkeasaaressa Helsingissä 2015. LEHTIKUVA / HANDOUT / MARI LEHMONEN

WWF sanoo ilmastonmuutoksen uhkaavan norppaa

Itämerennorpalle esitetty metsästyskiintiö on ympäristöjärjestön mielestä aivan liian suuri.

Ympäristöjärjestö WWF:n mielestä maa- ja metsätalousministeriön esittämä itämerennorpan metsästyskiintiö on aivan liian suuri Perämeren norppakannan kokoon ja ilmastonmuutoksen sille tuomaan nopeasti kasvavaan uhkaan nähden.

Ministeriö esittää tuoreessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi arvioidun itämerennorpan metsästyskiintiön nostamista 375 yksilöön. Samalla Ruotsi on nopeassa tahdissa korottanut samaan Perämeren norppakantaan kohdistuvaa metsästyskiintiötään 400 yksilöön.

Toteutuessaan maa- ja metsätalousministeriön esitys tarkoittaisi WWF:n mukaan, että Suomen ja Ruotsin yhteinen itämerennorpan metsästyskiintiö kasvaisi viidessä vuodessa 775 yksilöön. Samaan aikaan norppakanta on kasvanut korkeintaan viidellä prosentilla vuodessa.

– Vaikuttaa siltä, että maa- ja metsätalousministeriö pyrkii metsästyksellä pysäyttämään silmälläpidettävän itämerennorpan kannan kasvun, toteaa WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Tämä on hönen mieletään räikeässä ristiriidassa itämerennorpan nopeasti heikentyvien tulevaisuudennäkymien kanssa. Itämerennorpan kanta on toipunut vasta kymmenesosaan viime vuosisadan alun tasosta.

– Ilmastonmuutos ja talvien lämpeneminen on nopeasti kasvava uhka niin itämeren- kuin saimaannorpallekin, ja se tulee ottaa huomioon kannanhoidossa ennakoivasti, huomauttaa WWF Suomen merihyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt