WTO:n säännöt voivat hankaloittaa EU:n ja Britannian kauppasopimuksen tekoa

Sektorisopimuksen avulla voitaisiin kattaa kaikkein tärkeimmät kaupan alat.

Britannian pääministeri Theresa May on sanonut pitävänsä kiinni esteettömästä kaupankäynnistä Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kuningaskuntien välillä niin pitkään kuin mahdollista.

Jos yksimielisyyteen vapaakaupasta ei päästä, on vaihtoehtona eri sektoreita koskevat kauppasopimukset. Sektorikohtaiset kauppasopimukset voisivat koskea esimerkiksi autoja ja finanssipalveluita.

Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntökirja voi kuitenkin muodostua esteeksi. WTO:n sääntöjen mukaan jokaisen jäsenmaan on annettava kaikille muille jäsenmaille yhtä vapaa pääsy markkinoille, kuin mitä maa antaa enimmillään.

Toista WTO:n jäsenmaata ei voi tässä suhteessa syrjiä. Tämän vuoksi EU:n ja Britannian välille voi olla juridisesti mahdotonta solmia vapaakauppaa koskevia sektorisopimuksia. Säännöissä on kuitenkin muutamia porsaanreikiä ja monitulkintaisuutta.

Käy sektorisopimusten kanssa miten päin tahansa, ovat EU ja Britannia joka tapauksessa jonkinlaisen kauppasopimuksen edessä. WTO:n jäsenyys ja kauppajärjestön säännöt voivat kuitenkin tehdä sopimisesta kivikkoista.

Lähde: BBC.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt