WHO: Zikavirusepidemia kansainvälinen terveysuhka

Maailman terveysjärjestö WHO pitää Brasilian zikavirusepidemian aikana nopeasti lisääntyneitä synnynnäisiä kehityshäiriöitä kansainvälisenä terveysuhkana.

WHO:n kanta mahdollistaa sen, että järjestö voi antaa maille asiaa koskevia toimintaohjeita ja suosituksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

WHO:n hätäkomitea antoi myös suosituksia zikavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Näitä ovat muun muassa seurannan tehostaminen, zikavirusdiagnostiikan kehittäminen ja tehokkaat toimet hyttysten määrän rajoittamiseksi ja hyttysiltä suojautumiseksi.

Lisäksi pitää varmistaa, että raskaana olevat ja raskautta suunnittelevat saavat asianmukaista tietoa zikavirustartunnan ehkäisemiseksi. Matkustus- tai kaupankäyntirajoituksia WHO:n hätäkomitea ei tiistaina suositellut, mutta matkailijoille on tarjottava tietoa tartunnan riskeistä ja suojautumiskeinoista.

Lisäksi WHO kehottaa parantamaan mikrokefalian ja GBS:n seurantaa ja lisäämään tieteellistä tutkimusta häiriöiden syy-seuraussuhteen varmistamiseksi ja rokotteen kehittämiseksi.

Mikä zikavirus?

Zikavirus tarttuu ihmiseen ensisijaisesti hyttysten välityksellä. Zikavirusta levittävät Aedes-sukuun kuuluvat hyttyset, jotka levittävät myös muun muassa dengue- ja chikungunyavirusta.

Aikaisemmin pieniä zikavirusepidemioita ja yksittäisiä tautitapauksia on esiintynyt Länsi- ja Keski-Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa. Vuodesta 2014 lähtien virus on levinnyt vauhdilla Etelä- ja Väli-Amerikassa, missä sitä ei ole aikaisemmin tavattu. Tapauksia on vuosina 2014–2015 todettu myös Tyynenmeren saarilla, etenkin Ranskan Polynesiassa, missä kymmenet tuhannet ovat sairastuneet zikavirusinfektioon.

Zikaviruksen leviäminen edelleen uusille alueille on erittäin todennäköistä, sillä virusta levittäviä hyttyslajeja tavataan maailmalla laajasti.

On mahdollista, että zikavirus voi siirtyä äidistä sikiöön raskauden aikana tai synnytyksen yhteydessä ja näitä tartuntateitä tutkitaan parhaillaan.

Zikaviruksen tarttuminen suoraan henkilöstä toiseen on erittäin harvinaista. Seksin välityksellä tapahtuneita tartuntoja on raportoitu vain yksittäistapauksissa.

Zikavirusinfektioon voi liittyä kuumetta, silmätulehdus, ihottumaa sekä nivel- ja lihaskipuja. Taudin itämisaika on 3–12 päivää. Tauti on useimmiten lievä tai jopa oireeton ja vaatii harvoin sairaalahoitoa.

Zikavirusinfektion epäillään kuitenkin aiheuttavan synnynnäisiä kehityshäiriöitä sikiöille, jos äiti on alkuraskauden aikana altistunut infektiolle. Viime vuoden aikana erityisesti Brasiliassa, mutta myös Ranskan Polynesiassa on raportoitu selvästi tavallista enemmän synnynnäisiä keskushermoston kehityshäiriöitä (lähinnä mikrokefaliaa, pienipäisyyttä) epidemia-alueilla.

Yhteys zikavirusinfektioon on todennäköinen, mutta lopullinen varmistus puuttuu. Samaan aikaan myös Guillan-Barré-oireyhtymätapausten määrä on lisääntynyt ja viruksen yhteyttä siihen tutkitaan.

Zikavirus voidaan osoittaa verinäytteestä ja virtsasta. Zikavirusinfektioon ei ole olemassa rokotetta eikä lääkehoitoa.

Ainoa keino ehkäistä zikavirusinfektion tarttumista on hyttysten pistoilta suojautuminen muun muassa käyttämällä karkotteita sekä pukeutumalla pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaaleisiin vaatteisiin. Erityisen tärkeätä suojautuminen on raskaana olevilla.

Raskaana olevia suositellaan harkitsemaan ei-välttämättömän matkan lykkäämistä epidemia-alueille, missä zikavirus leviää aktiivisesti.

Kommentit