Vuoteessa eläminen eristää ja tuo terveyshaittoja

Huonokuntoisimpien vanhusten siirtyminen laitoshoidosta palveluasumiseen ei ole poistanut vuoteessa elämisen ongelmaa.

Tämä selviää RAI-vertailukehittämisessä mukana olevien laitosten tiedoista.

– Tulos haastaa toimintayksiköt hakemaan käytäntöjä, joilla vähentää asiakkaiden liikkumattomuutta ja vähentää vuoteeseen hoitamista, toteaa ylilääkäri Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:stä tiedotteessaan.

Vuoteessa elävä asiakas viettää pääosan ajastaan vuoteessa ja vuodetta käytetään esimerkiksi paikasta toiseen siirtymiseen. Pidemmästä liikkumattomuudesta seuraa helposti painehaavoja, sosiaalista eristyneisyyttä sekä masennusta tai alentunutta tietoisuutta.

Vuoteessa elävien asiakkaiden määrä on kasvanut vuosia 2011 ja 2015 välillä vanhainkodeissa 25 prosentista 28 prosenttiin sekä tehostetussa palveluasumisessa yhdeksästä prosentista 11 prosenttiin.

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidoissa vastaavaa nousua ei havaittu. Palvelurakenteen muutoksen myötä yhä useamman ympärivuorokautisessa hoidossa olevan henkilön koti on juuri tehostetussa palveluasumisessa eikä enää terveyskeskussairaalassa.

RAI on laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla ikääntyneiden hoitoa tarjoavat yksiköt voivat systemaattisesti kehittää toimintansa laatua.

Kommentit