Tutkimusjohtajan mukaan perussuomalaiset tulevat olemaan vahvoilla seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 2023. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Vuonna 2023 järjestetään velkavaalit

Kriisin seurauksena talous on ajautunut taantumaan ja julkisen sektorin velka kasvaa voimakkaasti.

Aktia pankin uusi pääekonomisti povaakin vuoden 2023 eduskuntavaaleista velkavaaleja.

Suomi, kuten suuri osa maailman maista, on ajautunut talouden taantumaan koronaviruksen rajoitustoimien seurauksena. Kriisin myötä julkiset menot ovat lisääntyneet muun muassa tukitoimien takia. Samalla tulot ovat vähentyneet esimerkiksi arvonlisä- ja ansiotuloverokertymien pienentymisen myötä, Lasse Corin toteaa.

Julkisen talouden arvioidaan velkaantuvan lähivuosina samaa tahtia kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja velkaantuminen on ongelmallista.

– Huolestuttava havainto Suomen aiemmista kriiseistä on, että julkisen talouden velkaantuneisuutta ei olla onnistuttu palauttamaan lähtötasolle ennen seuraava kriisiä. Valitettava tosiasia on se, että julkisen talouden velkaantuneisuus tulee rikkomaan ennätyksiä tulevina vuosina, Corin arvioi.

– Uskonkin, että nämä kysymykset nousevat vahvasti esille eduskuntavaaleissa keväällä 2023, jolloin on viimeistään otettava kantaa julkisen talouden tasapainotustarpeeseen ja keinoihin. Äänestäjille on tarjolla pääasiassa vain kipeitä vaihtoehtoja ja paljon vaikeita päätöksiä, Corin ennakoi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt