Kerrostalo Helsingissä. LEHTIKUVA / OLIVIA RANTA

”Vuokrasääntely ei toimi eikä ratkaise menojen kasvua”

Paras keino hillitä asumisen kustannuksia on RAKLIn mukaan tarjonnan merkittävä lisääminen.

Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan RAKLIn mukaan vuokrasääntelyllä ei ratkaista asuntomarkkinoiden ongelmia.

– Taloustieteilijät ovat yksimielisiä siitä, että vuokrasääntely ei toimi eikä se ratkaise asumismenojen kasvua. Vuokrasääntely johtaisi vapaarahoitteisen vuokra-asuntotarjonnan merkittävään supistumiseen sekä heikentäisi asuntojen kunnossapitoa ja laatua, toteaa RAKLIn johtaja Aija Tasa tiedotteessa.

Paras keino hillitä asumisen kustannuksia on hänen mielestään tarjonnan merkittävä lisääminen. Tarjonnan lisäämisen pullokaulana on kuitenkin erityisesti pääkaupunkiseudulla investointikelpoisen tonttitarjonnan riittämättömyys.

– On kiistatonta, että sijoittajien kysyntä on viime vuodet kannatellut asuntotuotantoa ja ilman sijoittajia asuntoja olisi valmistunut huomattavasti vähemmän. Jokainen rakennettu asunto on asuntomarkkinoiden kohtaannon kannalta tärkeä, Tasa arvioi.

Lisäsääntelyn sijasta tarvitaan hänen mielestään joustavuutta lainsäädäntöön, normeihin, ohjeisiin ja niiden soveltamiseen. Lisäksi pitäisi hyödyntää rakennettujen asuinalueiden ja kaupunkikeskustojen mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen.

– Uudistettavaan maankäyttö- ja rakennuslakiin tulisi kirjata kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluoikeus säilyttäen kunnan kaavamonopoli. Näin kaavoituksen resursseja on mahdollista kohdentaa paremmin. Sen lisäksi, että kaavanvalmisteluoikeus parantaisi asuntotuotannon edellytyksiä, se lisäisi rakennusoikeutta hyvillä paikoilla sekä ripeyttäisi kaavaprosesseja ja parantaisi asemakaavojen toteutusvarmuutta, toteaa Tasa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt