Vuokra-asuntotarjontaa yritetään lisätä välivuokrauksella

Uuden välivuokrausmallin avulla yksityinen asunnonomistaja voisi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka vuokraisi sen edelleen asunnottomalle.

Asukkaalle tarjottaisiin samalla tukipalvelua, jolla varmistettaisiin asumisen onnistuminen.

Välivuokrausta harjoittaisi Y-Säätiö, halukkaat kaupungit sekä asumisen tukipalveluja tuottavat organisaatiot. Yleishyödylliset organisaatiot voisivat myös ostaa asuntoja vuokrattavaksi yksityisiltä omistajilta.

Asiaa ehdottaa epävirallinen työryhmä, joka työsti ratkaisuja nopeasti kasvavaan vuokra-asuntojen tarpeeseen. Työryhmä luovutti tänään ehdotuksensa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Ehdotuksen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän viimeaikainen kasvu ja sen vaikutukset tilanteessa, jossa valtion tukemiin kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin on jo ennalta pitkät jonot etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ehdotuksen mukaan välivuokrauksella voitaisiin saada vuokra-asuntoja nopeasti tarjolle, sillä siinä hyödynnettäisiin olemassa olevaa asuntokantaa. Välivuokraus voisi käynnistyä jo ympäristöministeriön mukaan jo toukokuussa.

Työryhmä korostaa myös uustuotannon tarvetta. Uustuotannon määristä ja riittävästä tonttitarjonnasta on tarkoitus sopia maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksissa (MAL-sopimukset), joita koskevat neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kevään kuluessa. Eniten uusista valtion tukemista vuokra-asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Kaikki asunnonhakijat samalla viivalla

Nykyisen arvion mukaan noin kolmasosa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista tulee saamaan oleskeluluvan. Valtaosa heistä hakee todennäköisesti valtion tukemaa vuokra-asuntoa, vaikka on myös niitä, jotka pyrkivät omistusasujaksi.

Valtion tukeman vuokra-asunnon hakijoina oleskeluluvan saaneet ovat samassa asemassa kuin muut kiireesti asuntoa tarvitsevat hakijat. Ministeriön mukaan jokaisen hakijan tilanne arvioidaan yhtenäisillä kriteereillä henkilön taustaan katsomatta.

Työryhmä sai alkunsa valtion ja pääkaupunkiseudun asunto- ja kotoutumisvirkamiesten kokouksessa marraskuun alussa. Rivakasti toimeen tarttuneen työryhmän jäsenet ovat suurimpien kaupunkien ja asumisalan eri yhteisöjen edustajia.

Kommentit