Vuodettu asiakirja: Kreikka ulos Schengenistä, jos nämä ehdot eivät täyty

Euroopan unionin neuvosto antaa Kreikalle kolme kuukautta aikaa korjata rajavalvontatilanteensa.

Kreikalla on kolme kuukautta aikaa panna toimeen 50 kohdan parannuslista, mikäli se haluaa pysyä Schengen-alueessa.

Asiasta uutisoi EurActiv. Tiedot ilmenevät Statewatchin julkaisemasta vuodetusta Euroopan unionin neuvoston luonnosasiakirjasta. Asiakirja löytyy tästä.

Asiakirja pohjautuu Euroopan komission hiljattain toimittamaan Schengen-arviointiin, jossa Kreikan rajavalvonta havaittiin etenkin maahantulijoiden rekisteröinnin ja tunnistamisen osalta vakavasti puutteelliseksi.

Verkkouutiset kertoi Schengen-raportista tässä.

Asiakirjassa todetaan, että Kreikka on jo ryhtynyt joihinkin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Toimia ei kuitenkaan pidetä riittävinä.

”Schengenin yleinen toimivuus on vaarassa ja toimiin on ryhdyttävä pikaisesti. Kreikan ulkorajojen valvonta on koko EU:ta koskettava asia ja sen ratkaiseminen on koko EU:n intressissä”, asiakirjassa sanotaan.

Kreikalta edellytetään muun muassa nykyistä tehokkaampaa rajavalvontaa sekä jo pitkään odotettujen vastaanottopaikkojen, eli niin sanottujen hotspotien, luomista. Toistaiseksi vain yksi hotspot toimii.

Lisäksi Kreikan tulisi tehostaa pakolaisten rekisteröintimenettelyä ja lisätä poliisin roolia prosessissa. Tähän mennessä Kreikka ei ole juurikaan onnistunut rekisteröimään maahan tulleita pakolaisia.

Euroopan neuvosto vaatii myös Kreikkaa aloittamaan heti laittomien maahanmuuttajien nopeat palautukset Turkkiin maiden välisen sopimuksen perusteella niissä tapauksissa, joissa maahanmuuttaja ei hae turvapaikkaa. Kreikan tulisi myös luoda valvontajärjestelmä, joka kattaa koko sen ja Turkin välisen merirajan.

Kommentit