Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille on varattu tilaisuus tulla kuultavaksi kokouksessa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

VTV:n pääjohtajan toimintaa käsitellään eduskunnassa

Valtiontalouden tarkastusviraston ylimmän johdon matka- ja edustuskuluista on käynnistetty erityistilintarkastus.

Eduskunnan kansliatoimikunta käsittelee torstaina Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin viralta pidättämistä.

Pääjohtajalla on tilaisuus antaa kokoukseen perusteltu kirjallinen vastine ja tulla kuultavaksi. Kansliatoimikunta voi päättää pääjohtajan viralta pidättämisestä keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta, ja tehtävään nimittämisestä ja irtisanomisesta päättää eduskunnan täysistunto. Tarkastusvaliokunta jatkaa VTV:n taloudenhoitoa koskevan asian käsittelyä.

Valiokunta käynnisti helmikuussa selvityksen siitä, kuinka sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallinnon periaatteita on noudatettu viraston taloudenhoidossa. Sen osana on kuultu asiantuntijoita eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta, valtiovarain controller-toiminnosta, valtiovarainministeriöstä ja VTV:stä.

Lisäksi valiokunta on pyytänyt kirjallisen asiantuntijalausunnon, joka sisältää kuvauksen muun muassa riskienhallinnasta ja VTV:n sisäisen valvonnan järjestämisestä taloushallinnossa sekä taloushallinnon prosesseista ja vastuista. Lausunnossa käsitellään myös matkustamista koskevia prosesseja virkamiesten ja pääjohtajan osalta ja erinäisiä tietoja pääjohtajan matkakuluista.

Eduskunnan tilintarkastajat ovat käynnistäneet erityistilintarkastuksen, joka kohdistuu Valtiontalouden tarkastusviraston ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluihin vuodesta 2020 lähtien.

Tilintarkastuksen toteuttaa ulkopuolinen julkishallinnon tilintarkastustyöhön erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, ja työn on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt