Osa-aikatyö, josta ei saa riittävää toimeentuloa, ei tasapainota julkista taloutta yhtä hyvin kuin kokoaikatyö. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

VTV: Osa-aikatyö ei tasapainota taloutta yhtä hyvin kuin kokoaikatyö

Juha Sipilän kauden työllisyystoimien vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida luotettavasti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) muistuttaa, että työllisyysaste ei yksinään kerro julkisen talouden rahoitusasemasta, vaan työllisyyden laadulla on merkitystä, kun arvioidaan sen vaikutuksia julkiseen talouteen.

– Osa-aikatyö tai työ, josta ei saa riittävää toimeentuloa, ei tasapainota julkista taloutta yhtä hyvin kuin kokoaikatyö, jossa on korkea ansiotaso. Palkkataso ja palkkasumma vaikuttavat ansiotuloverojen kertymään siinä missä työllisten lukumääräkin, VTV:n ylitarkastaja Pälvi Polojärvi sanoo tiedotteessa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella työllisyysasteen nosto oli keskeinen keino julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Sipilän kaudella tehtiin useita erilaisia työllisyyden parantamiseen tähtääviä toimia. Niiden vaikutuksia ei ole ollut mahdollista arvioida jälkikäteen luotettavasti, koska samaan aikaan tehtiin useita muutoksia, jotka koskivat kaikkia yhtäläisesti.

– Työllisyystoimien vaikuttavuudesta on tärkeää saada tietoa, jotta toimien kustannuksia voitaisiin verrata niistä saataviin hyötyihin, Polojärvi sanoo.

Sipilän hallituskauden työllisyystoimet kohdistuivat pitkälti taloudellisiin kannustimiin: työttömyysturvaa leikattiin ja verotusta kevennettiin. Osa toimista, kuten työttömyyspäivärahakauden lyhennys, toi suoria säästöjä julkiselle taloudelle.

Osa toimista puolestaan lisäsi julkisen talouden kuluja. Näistä esimerkkinä on kilpailukykysopimukseen liittynyt sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuden nousu 44,9 prosentista 67 prosenttiin.

– Työllisyystoimien vaikutukset julkiseen talouteen ovat pitkälti välillisiä, ja ne ilmenevät usein viiveellä. Tämän vuoksi olisi hyvä arvioida, millaisia tavoitteita julkisen talouden tasapainottamisesta työllisyyspolitiikkaan voidaan liittää, Polojärvi sanoo.

VTV suosittelee, että valtiovarainministeriö julkaisee säännöllisesti yhteenvedon toimista, joita on tehty työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tavoitteena on koota yhteen työllisyystoimet ja arviot niiden kustannuksista sekä työllisyys- ja tulovaikutuksista.

VTV:n tarkastuksen kohteena oli Sipilän hallituksen työllisyyspolitiikan toimien valmistelu julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta ja työllisyyteen liittyvien finanssipolitiikan toimien valmistelu.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt