Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 73 prosenttia odottaa paranevia suhdanteita

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu.

Erityisen myönteiset näkymät ovat voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana.

Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja 91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä raportista, joka julkistettiin samaan aikaan valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa.

Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 prosenttia yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.

Kasvuhakuiset yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Niistä lähes 80 prosenttia on perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksistä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.

Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin joka kahdeksas harjoitti vientiä.

Myös kasvuhakuisten yritysten kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.

Pk-yrityksistämme viidennes aikoi ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä tätä suunnittelee noin puolet. Ne käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

Talouden kannalta on myönteistä, että viime vuoteen verrattuna pk-yritykset hakevat nyt selvästi harvemmin rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisista yrityksistä rahoitusta käyttöpääomaksi haki noin 40 prosenttia, kun osuus vuosi sitten oli 45 prosenttia.

Verkkokauppa näyttää yleistyneen pk-yrityksissä varsin hitaasti viimeisen vuoden aikana, vaikka aikomukset panostaa verkkokauppaan olivat pinnalla jo vuosi sitten. Kasvuhakuisista yrityksistä 23 prosenttia tarjoaa tuotteita tai palveluja verkossa. Kaikista pk-yrityksistä verkkokauppaa tarjoaa 12 prosenttia.

Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä käyttää nyt 13 prosenttia yrityksistä, kun luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Kasvuhakuiset pk-yritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

Kommentit