X
SULJE MAINOS

Voiko autoilua seurata 2018 pakolliseksi tulevalla hätälaitteella?

Automaattinen hätäkeskusjärjestelmä voisi mahdollistaa myös tienkäytön seurannan.

– Huhtikuun alusta 2018 lähtien uusiin autoihin kuuluu pakollisena niin sanottu musta laatikko, eli automaattinen hätäpuhelujärjestelmä, joka onnettomuuden sattuessa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hän käsittelee kirjoituksessaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) hanketta liikenneverkkoyhtiön perustamisesta ja sen herättämiä uhkakuvia.

Outi Mäkelä viittaa koko EU-alueella uusissa autoissa pakolliseksi vuonna 2018 tulevaan eCall-järjestelmään. Verkkouutiset kertoo siitä tässä.

Euroopan parlamentti hyväksyi järjestelmää koskevan asetuksen huhtikuussa 2015. ECall-hankkeeseen kuuluva laitteisto kykenee ilmoittamaan sekä ajoneuvon sijainnin että kulkusuunnan hätäkeskukseen onnettomuuden sattuessa tai kuljettajan niin halutessa.

Mäkelän mukaan liikenne- ja viestintäministeriössä ollaan sitä mieltä, että osana uutta liikennemaksujärjestelmää kaavailtu tienkäytön seuraaminen voisi olla mahdollista esimerkiksi eCall-järjestelmän kautta.

Järjestelmästä säädetyn asetuksen perusteella tämä voisi kuitenkin olla ongelmallista.

Valmistajien on sen mukaan esimerkiksi varmistettava, että järjestelmään ei kohdistu ”minkäänlaista jatkuvaa paikannusta”. Lisäksi todetaan, että ”järjestelmänsisäisessä muistissa olevia tietoja poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti”.

Asetuksen perusteella järjestelmä saisi säilyttää vain kolme ajoneuvon viimeistä sijaintipaikkaa siltä osin, kuin se on ehdoton edellytys senhetkisen sijainnin kulkusuunnan määrittämiselle.

Autoveron poistaminen kannustaa

Outi Mäkelä muistuttaa kirjoituksessaan, että liikenteen korjausvelka on valtava. Lisäksi Suomen autokanta on autoverotuksesta johtuen vanha.

Hänestä eräs merkittävimmistä kannusteista uudistuksille olisikin autoverosta luopuminen.

– Sen poistaminen olisi edellytys autokannan uudistumiselle, liikenneturvallisuuden lisääntymiselle ja päästötavoitteiden saavuttamiselle. Autovero on myös vaikeasti ennakoitava, suhdanneherkkä ja EU-oikeudellisesti hankala vero, Outi Mäkelä perustelee.

Hänen mukaansa uuden liikenneverkkoyhtiön on tarkoitus rahoittaa toimintansa pääosin asiakkailta keräämillään maksuilla.

– Maksuihin liittyvä seuranta tuntuu tulevan eniten ihmisten iholle ja herättävän vastustusta. Yksityisyydensuojan kanssa onkin oltava erityisen tarkkana ja huolehdittava siitä, että seurantatietoja ei käytetä väärin. On myös arvioitava kriittisesti järjestelmän kustannukset.

Mäkelän mukaan hankkeen realiteetteja tulisi voida käsitellä kiihkottomasti ja tietoa hankkeen etenemisestä tulisi olla saatavilla mahdollisimman pian.

– Todistustaakka esitysten mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista on valmistelijoilla ja niissä on pystyttävä osoittamaan, että uudistus todella onnistuu välttämään karikot ja viemään asioita eteenpäin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt