Virossa yli 90 000 kansalaisuudetonta – suurin osa venäjänkielisiä

Amnesty Internationalin tuoreen maaraportin mukaan Virossa on kymmeniätuhansia kansalaisuudettomia ihmisiä, joilla on rajatut poliittiset oikeudet.

Amnestyn International -ihmisoikeusjärjestön raportin mukaan Virossa on kaikkiaan noin 91 000 kansalaisuudetonta ihmistä. Luku on noin 6,8 prosenttia Viron väestöstä.

”Kansalaisuudettomilla ihmisillä on rajatut poliittiset oikeudet. Viranomaisten yritykset helpottaa kansalaisuudettomien vanhempien lasten kansalaistamista eivät yltäneet siihen, että lapsille annettaisiin automaattisesti kansalaisuus heti, kun he syntyvät”, raportissa todetaan.

Amnestyn mukaan Viron nykyinen käytäntö rikkoo YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja kansainvälistä lapsen oikeuksien sopimusta.

Suurin osa Viron kansalaisuudettomista ihmisistä on venäjänkielisiä.

Raportissa todetaan, että työttömyys ja köyhyys kohdistuvat Virossa epäsuhtaisesti etnisiin vähemmistöihin. Ihmisoikeusjärjestön mukaan tämä saattaa kertoa sekä etnisestä että kielellisestä syrjinnästä.

”Työhönotossa esitettävien kielivaatimuksien kerrotaan asettavan etniset vähemmistöt (kantaväestöä) huonompaan asemaan”, raportissa todetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt