Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

”Viranomaisten ei pidä oma-aloitteisilla tulkinnoillaan vesittää alkoholilakia”

Kansanedustaja jätti kirjallisen kysymyksen käsityöläisoluiden myyntipaikkavaatimuksista.

Peruste kysymyksen jättämiselle on ollut monelta pienpanimoyrittäjältä tullut palaute uuden alkoholilain soveltamisesta.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan esille on tullut muun muassa tapauksia, joissa lakia valvovat viranomaiset Valvira ja Aluehallintovirasto ovat ilmoittaneet kieltävänsä käsityöläisoluen myynnin tilasta, jossa aiemman alkoholilain aikana AVI on sallinut pienpanimolle tuotteidensa ulosmyyntioikeuden.

– AVI ja Valvira perustavat näkemyksensä siihen, että uuden lain mukaan tuotantotilat ja myyntipiste pitää erottaa toisensa riittävän hyvin, esimerkiksi seinällä. Mitään tällaista vaatimusta ei lakipykälissä kuitenkaan ole, eikä tällaista ole lainsäätäjä myöskään tarkoittanut, Wallinheimo huomauttaa.

Uuden alkoholilain 17. pykälässä säädetään, että lupaviranomainen saa asettaa vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevia lupamääräyksiä, jos paikan sijaintiin tai toimintaan liittyy erityisiä valvonnan tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riskejä tai jos samassa toimipaikassa harjoitetaan myös anniskelua.

Wallinheimon mielestä tämä ei suinkaan tarkoita, että määräyksiä olisi annettava ikään kuin varmuuden vuoksi. Niitä voidaan antaa vain, jos sanotun kaltaisia erityisiä riskejä on osoitettavissa.

Wallinheimo toivookin, että alkoholiasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) tarkentaisi alkoholilain valvontaa koskevia ohjeita tältä osin vastaamaan uuden alkoholilain henkeä.

– Alkoholilain uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut pienpanimoalan toiminnan mahdollisuuksien heikentäminen vaan päinvastoin vahvistaminen. Valvovien ja ohjeistavien viranomaisten ei pidä oma-aloitteisilla kiristävillä tulkinnoillaan vesittää sitä, mitä uudistuksella on tavoiteltu. Siksi nyt on aika ottaa järki käteen alkoholilain soveltamisessa, Wallinheimo sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt