Valviran kyltti Helsingissä. 2016. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Viranomainen haluaa muuttaa uutta alkoholilakia: Anniskelu 01.30 jälkeen yhä luvanvaraiseksi

Anniskelupaikat tulevat olemaan entistä myöhempään auki alkoholilain uudistuksen myötä.

Valvira pitää hallituksen esityksen alkoholilain kansanterveydellisiä tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina. Valviran arvion mukaan osa ehdotuksessa esitetyistä muutoksista kuitenkin johtaa alkoholista aiheutuvien haittojen kasvuun.

Valviran tiedotteessa todetaan, että esitettyä lupaedellytysten yhdenmukaistamista ja tiettyjen erityisesti anniskelutoimintaa rajoittaneiden yksityiskohtaisten säädösten purkua pidetään erityisen hyvänä.

– Valviran näkemyksen mukaan alkoholi on kuitenkin tavanomaisesta poikkeava hyödyke, johon liittyvä elinkeinotoiminta tulee olla esityksen mukaisesti jatkossakin luvanvaraista ja valvottua, Valvira toteaa.

Uudistuksen myötä anniskelupaikat tulevat olemaan entistä myöhempään auki ja jatkoaikapaikkojen määrä tulee nousemaan. Valvira varoittaa, että muutos tulee näkymään todennäköisinä melu- ja lähiympäristöhaittojen lisääntymisenä sekä välillisesti viranomaisresurssien lisätarpeina poliisi- ja alkoholihallinnossa sekä ympäristöterveydenhuollossa.

Tämän vuoksi Valvira katsoo, että anniskelun klo 01.30:n jälkeen tulisi olla edelleen luvanvaraista. Uuden lain nojalla anniskelua saisi jatkaa nykyisen kello 01.30:n jälkeen luvanhaltijan ilmoituksella kello 04.00:ään saakka.

Valvira soimaa lakiesitystä epäselvyyksistä. Sen mukaan useat käytännön lupa- ja valvontatoimintaan liittyvät seikat on jätetty säädettäväksi valtioneuvoston asetuksilla, joiden sisältöä ei ole vielä saatavilla.

– Asetusten puute, useiden pykälien tulkinnallisuus sekä useat sisäiset pykäläviittaukset johtavatkin melko vaikeasti hallittavaan kokonaisuuteen. Lain ennakoitavuuden ja sovellettavuuden kannalta on tärkeää, että säännökset olisivat mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt