Viljelijältä perittiin tukia kymmeniä tuhansia – syy: navetassa 0,4 nautaa liian vähän

Viranomainen ilmoitti viljelijälle, että tämän maatila ei täytä EU-tukien ehtoja. Se peri takaisin edellisvuoden tuet ja jätti rangaistukseksi maksamatta myös seuraavan vuoden.

Länsiuusmaalainen maanviljelijä piti lihakarjaa. Tila oli pääasiassa viljatila, mutta isäntä haki lisätuloja kasvattamalla noin sataa nautaa.

Muutaman kuukauden välein teurasauto haki nautoja ja vei ne Pohjanmaalle teurastettavaksi. Siellä sijaitsee iso osa maamme teurastamoista. Koska matka on pitkä, yhden tai kahden eläimen takia sitä ei kannata tehdä, vaan viljelijän tilalta autoon kuormattiin kymmeniäkin eläimiä kerralla.

Sama teurastamoyhtiö toimitti viljelijälle lisää vasikoita kasvatettavaksi. Joskus ne tulivat muutamassa päivässä, joskus kului viikkoja.

Syksyllä 2014 viljelijä sai kirjeen viranomaiselta. Siinä luki, että tilalla ei ole ollut riittävästi eläimiä vuonna 2013. Raja alittui 0,4 nautayksiköllä.

EU:n maataloustukijärjestelmän mukaan tilalla pitää olla riittävä määrä nautoja, jotta se voidaan lukea karjatilaksi ja jotta sille voidaan maksaa tukia.

EU ei mittaan suoraan nautojen lukumäärää, vaan nautayksiköiden lukumäärää. Eläimet muutetaan eläinyksiköiksi kertoimilla, joihin vaikuttavat muun muassa eläimen rotu, ikä, paino ja sukupuoli.

Laskentaan sisältyy erikoisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2013 alle puolivuotiasta nautaa ei laskettu lainkaan eläimeksi (siis nautayksiköksi). Se ei ollut mitään, viljelijä kertoo.

Lisäksi EU vaatii, että tilalla on riittävä määrä nautayksiköitä vuoden jokaisena päivänä. Jos raja alittuu yhtenäkin päivänä, tila rikkoo tuen ehtoja ja siltä voidaan periä takaisin maataloustuet.

Ongelmia koituu etenkin silloin, kun tilan nautamäärä on pysyvästi lähellä EU:n vaatimaa alarajaa. Pahimmillaan yhdenkin eläimen yllättävä kuolema voi pudottaa lukumäärä rajan alle, saati se, että teurasauto vie kymmeniä nautoja.

Länsiuusmaalaiselle viljelijälle alarajan rikkominen 0,4 eläimellä muodostui kohtalokkaaksi. Viranomainen ilmoitti, että se perii koko vuoden eläintuet takaisin, koska viljelijä on nostanut niitä perusteetta.

Lisäksi seurasi rangaistus.

– Ja koska tämmöinen suuri rikos on menty tekemään, tukia ei makseta seuraavanakaan vuonna, minulle ilmoitettiin.

Viljelijä menetti tukia noin 30 000 euroa. Sen seurauksena hän lopetti nautojen kasvattamisen, vaikka tilalla oli ollut karjaa yhtäjaksoisesti 1500-luvun alusta lähtien.

– Mihinkään ei voi valittaa, vain takapihalle voi mennä huutamaan pahaa oloaan.

Kolmelle pojalleen hän ei suosittele maatalouden harjoittamista.

Alkuperäinen juttu julkaistu Nykypäivä-lehdessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt