Vihreiden ministerin on noudatettava puolueen eettisiä ohjeita. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Vihreiden ohjeet: Ministeri tiedottaa erityisesti keskeneräisistä asioista

Puolueen linjauksen mukaan ministerin on toimittava avoimesti ja läpinäkyvästi.

Vihreiden verkkosivuilla esitellään puolueen määrittämiä eettisiä ohjeita, joita jokainen vihreä ministeri sitoutuu noudattamaan.

Listan ensimmäinen kohta käsittelee avoimuutta ja osallistamista.

– Ministeri edistää avoimuutta ja kansalaisten osallistamista kaikessa toiminnassa. Ministeri pyrkii tiedottamaan ja käymään dialogia myös ja erityisesti keskeneräisistä asioista, ohjeissa todetaan.

Ministerin on lisäksi toimittava mahdollisimman läpinäkyvästi. Henkilön odotetaan pitävän aktiivisesti yhteyttä kansalaisiin ja vihreiden puoluekenttään.

– Ministeri käyttää julkisia varoja säästäen ja pidättäytyy aiheuttamasta veronmaksajille enempää kustannuksia kuin on välttämätöntä. Kohtuutta sovelletaan tehtäessä päätöksiä muun muassa majoituksesta, matkoista ja tarjoiluista.

Vihreiden linjauksen mukaan ministeri ei saa hyödyntää valtioneuvoston jäsenenä saamiaan tietoja ja asemaa epäasiallisella tavalla. Hänen on myös edistettävä ympäristö- ja sosiaalista vastuuta kaikessa toiminnassaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt