Vihreiden Niinistö: Poliisiin voitava luottaa – lisää naisia ja maahanmuuttajia

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan poliisivoimiin olisi saatava lisää naisia ja maahanmuuttajia.

Ville Niinistö totesi vihreän liiton puheenjohtajapäivillä, että poliisin hallintouudistuksilla on tähdätty siihen, että yhä useampi poliisi voisi olla hallinnon sijaan kentällä.

– Silti poliisien resurssit ovat tiukoilla. Moni ihminen kokee, että poliisi on kaukana, vasteajat syrjäseuduilla on pitkät.

– Me haluamme, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa poliisiin. Sillä on tärkeä tehtävä järjestyksen ylläpidossa, jännitteiden ehkäisemisessä ja myös turvallisuuden tunteen vahvistamisessa, Niinistö sanoi.

Ville Niinistön mukaan poliisille on varmistettava riittävät toimintaedellytykset niin, että poliisien määrää kenttätyössä voidaan kasvattaa. Siihen on varattava riittävät määrärahat.

Myös lähipoliisityötä on lisättävä poliisin sisällä, sillä yhteisön luottamien ja tuntemien poliisien läsnäolo vahvistaa yhteisön turvallisuutta.

– Poliisin on vahvistettava entisestään suvaitsevaisuus- ja tasa-arvotyötään. Poliisien työssä eri kulttuuritaustojen tuntemus on yhä tärkeämpää, nyt monet maahanmuuttajanuoret kokevat poliisin niin etäiseksi, Niinistö sanoo.

Hän vaatii, että naisten kokema rikollisuus ja sen uhka on tunnistettava kaikessa poliisin työssä. Siksi poliisien koulutuksessa ja rekrytoinnissa on lisättävä ammattiin hakeutuvien maahanmuuttajataustaisten sekä naisten osuutta.

– Mitä paremmin poliisi edustaa myös koostumukseltaan suomalaisen yhteiskunnan kirjoa, sitä helpompi sen on ansaita kaikkien suomalaisten luottamus ja hoitaa työtehtäviään asiantuntemuksella, Ville Niinistö totesi.

Kommentit