Pian Olkiluodossa käynnistyy 13 vuotta myöhässä kolmas ydinvoimala, joka tuottaa 14 prosenttia Suomen sähköstä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Vihreiden kansanedustaja: Miten ydinvoiman tarve huomioidaan?

Atte Harjanteen mukaan ydinvoima on välttämätöntä vihreälle siirtymälle EU:n kestävässä rahoituksessa.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen ydinvoiman aseman varmistamisesta EU:n kestävän rahoituksen kriteeristössä.

– Ydinvoima on nykyisellään tärkein vähäpäästöisen sähkön lähde Suomessa ja Euroopassa. Myös uudet investoinnit ydinvoimaan ja sen kehittämiseen ovat käytännössä välttämättömiä, mikäli kansallisista, eurooppalaisista ja globaaleista ilmastotavoitteista aiotaan pitää kiinni, Atte Harjanne toteaa.  

– Investointeja tarvitaan muun muassa olemassa olevien laitosten ylläpitoon ja huoltoon, uusiin laitoksiin ja uudenlaisten teknologisten ja liiketoiminnallisten mallien kehittämiseen sekä ydinjätehuoltoon. Uusista ratkaisuista esimerkiksi pienet, modulaariset reaktoriratkaisut (SMR) ovat teknistaloudellisesti erityisen lupaava teknologia, johon panostetaan nyt muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Myös Suomella on erinomaiset lähtökohdat toimia alan edelläkävijänä vahvan tieteellisen ja teollisen osaamisen pohjalta.

Ilmeisestä tarpeesta huolimatta hänen mukaansa  ydinvoima uhkaa jäädä Euroopan unionin määrittelemien kestävän rahoituksen kriteerien ulkopuolelle.

– Taksonomiavalmistelussa ydinvoiman asema siirrettiin erilliseen tieteelliseen jatkoarviointiin. Vahvojen ydinvoimavastaisten näkemysten ja intressien valossa riski ydinvoiman sulkemiseen pois kriteeristön piiristä on kuitenkin edelleen olemassa jatkoarvioinnista huolimatta.

Kansanedustajan kysymys ministerille kuuluu ”miten hallitus toimii varmistaakseen, että ydinvoimainvestointien välttämätön tarve osana vihreää siirtymää huomioidaan EU:n kestävän rahoituksen kriteeristössä”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt