Oikeusministeriön selvitys luotaa suomalaisen äänestäjän käyttäytymistä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Vihreiden ja SDP:n kannattajat yhä vasemmistolaisempia

PS:n ja kristillisdemokraattien äänestäjät ovat tutkimuksen mukaan entistä oikeistolaisempia.

Äänestäjien ideologinen sijoittautuminen eduskuntapuolueiden sisällä on muuttunut vuoden 2003 vaaleista. Tämä selviää oikeusministeriön teettämästä Suomalainen äänestäjä 2003-2019 -tutkimuksesta.

Äänestäjät sijoitettiin niin kutsutulle GAL-TAN -akselille niin, että sijoittumista tutkittiin vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella asteikolla 0-10. Äänestäjien sijoittautumista tutkittiin kysymyksillä, joissa kysyttiin kristillisten arvojen arvostamisesta, lain ja järjestyksen lisäämisestä, monikulttuurisuudesta, seksuaalivähemmistöjen asemasta, ympäristöarvoista ja perinteisen ydinperheen merkityksestä.

Selvityksen perusteella vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden sijoittuminen akselilla on liikkunut 15 vuoden aikana selvästi vasemmalle.

SDP:n äänestäjistä suurin osa sijoittuu nyt arvojen 2,5-5 väliin, kun aiempina vuosina kannatushuippu oli akselin keskellä.

Suurin osa vasemmistoliiton äänestäjistä sijoittuu akselilla vuonna 2019 arvolle 0. Vielä vuonna 2003 kannattajapiikki osui akselin kohdalle 2,7.

Vihreillä yhä suurempi osa kannattajista sijoittuu akselilla vasemmalle.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat maltillisesti oikeistolaistuneet.

Koko äänestäjäkunnan sijoittautuminen akselilla on selvityksen perusteella pysynyt kutakuinkin samana. RKP:n, kokoomuksen ja keskustan äänestäjien sijoittautumisessa ei ole havaittavissa suurta muutosta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt