Yksityishenkilöt kompensoivat dieselin verotuen vaikutuksia käyttövoimaveron kautta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Vihreiden esitys nostaisi autoilun kuluja jopa 1000 euroa

Dieselin verotuen poisto näkyisi paljon autolla ajavien ja syrjäseuduilla asuvien kukkarossa.

Vihreät esittää syksyn budjettiriihtä varten valmistelemassaan evästyksessä, että ympäristölle haitallisista verotuista on päästävä eroon viimeistään 2030-luvulle tultaessa. Käytännössä linjaus koskisi myös diesel-polttoaineiden verotukea.

Autoliiton Verkkouutisille tuottamista laskelmista ilmenee, että esitys nostaisi autoilun kustannuksia paljon ajavilla lähes 1000 euroa vuodessa. Dieselpolttoaineen verotuella tarkoitetaan dieselin energiaveron alennusta, jonka suuruus on 25,95 senttiä litraa kohden. Kun arvonlisävero lasketaan mukaan, hinta nousisi 32,18 sentillä litralta.

Liikennekäytössä olevien dieselautojen keskikulutus Suomessa on 6,0 l/100 km. Näin laskettuna keskikulutuksella verotuen poisto tarkoittaisi alla olevan taulukon mukaan noin 386 euron vuosittaista lisälovea dieselautolla ajavan lompakkoon.

Vihreiden budjettiriiheen valmistelemassa esityksessä ei oteta kantaa siihen, poistettaisiinko dieselautojen käyttövoimavero, jos dieselin verotuki poistetaan. Autoliiton mukaan esitys ei siitäkään huolimatta olisi oikea tapa edetä asiassa.

– Missään tapauksessa uudistusta ei voi tehdä ilman käyttövoimaveron poistoa. Tässäkin tapauksessa vero kiristyisi keskimääräistä enemmän ajavilla auton käyttäjillä ja ammattiliikenteessä, eikä se ole siksi kannatettava, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen sanoo.

Nykyisellään auton vuotuinen käyttövoimavero on mallista riippuen 380-420 euroa. Näin ollen vain vähän ajavilla käyttövoimaveron poisto saattaisi jopa laskea kustannuksia. 20 000 vuotuisen ajomäärän kohdalla kustannusvaikutukset pysyisivät suunnilleen ennallaan.

– Käyttövoimavero on aikaan perustuva kiinteä vero ja polttoainevero perustuu suoraan kulutukseen. Paljon ajaville veronkorotus kohdistuisi kaikkein suurimpana, Tolvanen sanoo.

– Ammattiliikenteen kautta se vaikuttaisi kaikkiin hintoihin kuljetuskustannusten nousun myötä.

Hallitus ei ole ollut dieselin verotuen poistosta yksimielinen. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan keskusta ei tule budjettiriihessä hyväksymään uusia kiristyksiä polttoaineiden verotukseen.

Dieselin verotuen poiston lisäkustannukset ajosuoritteen mukaan. KUVA: Verkkouutiset

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt