Turvetuotantoa Alavudella. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Vihreiden Emma Kari vaatii turpeen energiakäytön lopettamista

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Juha Sipilän (kesk.) hallitusta lopettamaan turpeen energiakäytön.

Suomi on päättänyt lopettaa kivihiilen käytön vuoteen 2029 mennessä hillitäkseen ilmastonmuutosta. Samanaikaisesti turpeen käytön tukia on kasvatettu. Emma Karin mukaan turve aiheuttaa kivihiiltä vastaavat tai jopa suuremmat kasvihuonepäästöt.

– Suot ovat metsiäkin suurempi hiilivarasto ja turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiilen luokkaa. Turpeen energiakäyttö yksiselitteisesti vauhdittaa ilmastonmuutosta ja siitä on luovuttava. Turpeen nosto on myös tuhoisaa arvokkaalle suoluonnolle, hän sanoo.

Suomen hiilidioksidipäästöistä 15 prosenttia muodostuu turpeen energiakäytöstä. Poltosta aiheutuvien päästöjen lisäksi turpeen energiakäyttö johtaa metaanipäästöihin turvetuotantoalueella. Metaani on vielä hiilidioksidiakin haitallisempi kasvihuonekaasu.

Kari muistuttaa, että Pohjoismaiden suolintulajien kannat ovat pienentyneet kolmanneksen kolmessa vuosikymmenessä ja kaikkein huonoin tilanne on Suomessa. Syynä suolintujen kantojen pienenemiseen on luonnontilaisten soiden väheneminen turvetuotannon ja ojituksen vuoksi.

– Ihmiskunnan kaksi suurinta haastetta ovat ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja kuudennen sukupuuttoaallon estäminen. Hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on älyllisesti epärehellistä ja kaukana keskustan peräänkuuluttamasta “realistisesta vihreydestä”, jos turpeen energiakäytön annetaan jatkua, Kari sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt