Oulussa ja Vantaalla on jo otettu psykologeja osaksi varhaiskasvatusta. LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Vihreät toisivat psykologit päiväkotien toimintaan

Maria Ohisalon ja Emma Karin mukaan muutos ehkäisisi kouluissa ilmenevää kiusaamista.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ja kansanedustaja Emma Karin (vihr.) mukaan lapsella pitää olla mahdollisuus riittävään ja oikea-aikaiseen oppimisen tukeen peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa. He arvioivat, että lasten tunnetaitojen edistämisessä ja oppimisen pulmien ratkaisemisessa tarvitaan myös psykologien osaamista.

– Kouluissa työskentelee opettajien lisäksi psykologeja, joiden tehtävänä on tukea kaikkien lasten ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa oikeutta vastaavaan tukeen ei kuitenkaan ole. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä paremmin lapset ja perheet voivat, Maria Ohisalo ja Emma Kari kirjoittavat vihreiden blogissa.

Heidän mukaansa psykologien työ tulee nivoa osaksi kasvun, oppimisen ja hoivan kokonaisuutta ja päiväkotien arkipäivää.

– Nyt kun oppimisen tuki tuodaan osaksi varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, olisi samalla tarpeen määrittää tarkemmin psykologien työtä osana varhaiskasvatusta, Ohisalo ja Kari toteavat.

Esimerkiksi Oulussa ja Vantaalla on päiväkodeissa otettu psykologeja osaksi varhaiskasvatusta. Psykologit ovat tukeneet henkilökuntaa, lasten kehitystä ja myös perheitä.

– Päiväkodin tulee olla turvallinen paikka, jossa on aikaa keskustella ja kohdata. Lasta pitää tukea ja kannustaa ajoissa sen sijaan että keskityttäisiin lapsen ongelmien nimeämiseen ja korjaamiseen. Myös myöhemmin kouluissa ilmeneviä työrauhaongelmia ja kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä opettamalla tunne- ja kaveritaitoja jo päiväkodista lähtien, Maria Ohisalo ja Emma Kari sanovat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt