Kannabiskaupan tuominen lain piiriin lisäisi Vihreiden nuorten mielestä käyttäjien turvallisuutta. LEHTIKUVA / HANDOUT / HÄMEEN POLIISILAITOS

Vihreät nuoret esittää kannabiksen käytön ja myynnin laillistamista

Nuorten puheenjohtajan mielestä kannabiksen käyttäjälle suurin haitta on laittomuus, ei itse päihde.

Vihreät nuoret esittää yhdessä Brysselin Vihreiden kanssa Vihreiden puoluekokoukselle, että kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulee sallia.

− Kannabiksen kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän ongelmia kuin mitä sen olisi tarkoitus ratkaista. Päihdepolitiikan painopiste on siirrettävä haittojen vähentämiseen. Suomen nykyisellä päihdepolitiikalla on syrjäyttäviä vaikutuksia, etenkin nuoria kohtaan. Kannabiksen laillistamisen ensisijaisena tavoitteena on minimoida laittomasta ja sääntelemättömästä käytöstä johtuvat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen tiedotteessa.

− Haittojen minimointiin tähtäävä toimintamalli on jo käytössä esimerkiksi alkoholin ja tupakan suhteen, ja sama pitäisi ottaa käyttöön kannabiksen kohdalla. Tällä hetkellä kannabiksen käyttäjille suurin haitta aiheutuu sen laittomuudesta ja laittomuuden seurauksista, ei itse päihteestä. Yksi kannabiksen käytön merkittävimmistä haitoista on poliisin tietojärjestelmässä oleva merkintä, joka esimerkiksi vaikeuttaa työnsaantia ja syrjäyttää yhteiskunnasta, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

Vihreiden nuorten mukaan kaupassa kysytään henkilöpaperit ostamisen yhteydessä mutta katukaupassa ei.

− Kannabiskaupan tuominen lain piiriin lisäisi käyttäjien turvallisuutta, kun myydyn kannabiksen laatu voidaan varmistaa eikä ostaja ajaudu vahvempien päihteiden pariin laittoman myynnin kautta. Kannabiksen tuominen valvotuille markkinoille ei ole lisännyt alaikäisten käyttöä esimerkiksi Yhdysvaltojen Coloradon osavaltiossa, jossa kannabis laillistettiin vuonna 2014, vaan alaikäisten kannabiksen käyttö jopa hiukan väheni, Amanda Pasanen sanoo.

Brigita Krasniqin mukaan lääkekannabiksen reseptin saaminen monille sitä kriittisesti tarvitseville ihmisille edelleen ongelmallista, vaikka kannabiksen lääkekäyttö on Suomessa laillista.

− Kannabiksen laillistaminen tekisi lääkekannabiksen myöntämisestä helpompaa, sillä se vähentäisi kannabikseen liitettyä stigmaa etenkin lääkärien ja virkahenkilöiden keskuudessa, hän sanoo.

Pasasen ja Krasniqin mukaan nykyinen kieltolaki tekee joka neljännestä 15−69-vuotiaasta suomalaisesta rikollisen.

− Kannabiksen kieltolaki ei ole onnistunut vähentämään käyttöä, sillä kannabiksen käyttö on viime vuosien aikana lisääntynyt. Olisi ainoastaan järkevää tuoda kannabis säännellysti pois harmaan talouden piiristä. Kannabiksesta saatavat verotulot saattaisivat jopa ylittää alkoholista ja tupakasta saatavan verokertymän, joka on Suomessa kummankin kohdalla yli miljardi euroa vuodessa, he sanovat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt