Suomeen on palannut Syyrian al-Holin leiriltä kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kimmo Sasi: Vihreät kuin 1970-luvun vasemmistolaiset

Kirjoittajan mukaan vihreiden oikeusvaltioperiaatteessa on vahvasti poliittinen ote.

Lasten ja äitien tuominen al-Holin leiristä ja Outi Alanko Kahiluodon (vihr) kirje perustuslakivaliokunnan hallituspuolueiden jäsenille ovat herättäneet keskustelua. Vihreät ovat puolustaneet raivoisasti omaa toimintaansa. Herääkin kysymys, poikkeaako vihreiden moraali kaikkien muiden moraalisista arvoista. Onko vihreiden toiminta johdonmukaista?

Yksi tapa arvioida vihreiden toimintaa, on asettaa samat tapahtumat eri olosuhteisiin. Sitten voidaan spekulatiivisesti arvioida vihreiden motiiveja.

Al-Hol ja vertaus natsi-Saksaan

Oletetaan, että natsi-Saksa olisi juuri kaatunut. Natsit olisivat murhanneet 6 miljoona juutalaista ja miljoona romania. Suomesta olisi lähtenyt natsiaatteen innoittamana kymmeniä miehiä ja naisia sotatantereelle edistämään rotuoppia ja osallistumaan joukkomurhan täytäntöönpanoon. Nyt näitä kansanmurhan täytäntöönpanoon ainakin tukitoimissa osallistuneita natsi-naisia ja heidän lapsiaan olisi liittoutuneiden vankileireissä sodan jälkeen huollollisesti vaikeissa olosuhteissa.

Haluaisiko vihreä ulkoministeri mahdollisimman nopeasti tuoda leirillä olevat lapset, joilla on myös Suomen kansalaisuus jonkun muun kansalaisuuden ohella, Suomeen YK:n lastenoikeuksien sopimukseen viitaten? Haluaisiko hän tehdä näin vaikka Suojelupoliisi arvioisi, että maahan palaavat äidit jatkaisivat todennäköisesti rotuopin levittämistä ja pyrkisivät luomaan sitä edistäviä verkostoja? Haluaisiko Suomi näyttää muille maille esimerkkiä, kuinka me ryhdymme tässäkin tapauksessa operaatioon, jollaista emme ole koskaan aiemmin tehneet?

Hyvin subjektiivisesti arvioisin, että vihreiden liberaaliin traditioon kuuluva ministeri toisi nämä lapset takaisin, mutta äärivasemmistolaiseen traditioon kuuluva ei toisi. Tämä johtuisi siitä, että liberalismiin kuuluu syvä humanismi. Äärivasemmistosiipeen kuuluva ministeri sen sijaan kävisi taistelua oikeistoa vastaan ilman minkäänlaista armonantoa. Rotuopin vastustaminen olisi hyvä muodollinen peruste, mutta varsinaisesti kyse olisi siitä, että toisiaan lähellä olevat ääriliikkeet, äärivasemmisto ja äärioikeisto, käyvät kaikkein katkerinta taistelua toisiaan vastaan.

Miksi vihreiden vasemmistosuuntaus sitten niin ehdottomasti haluaa al-Holin lapset ja naiset Suomeen. Tämä vasemmistolainen suuntaus tukee länsimaihin ja niiden arvoihin kohdistuvaa aggressiota vanhasta tottumuksesta, koska länsimaat kuitenkin edustavat kapitalismia.

Vihreät vs. puolalainen oikeusvaltioperiaate

Vasemmiston ja oikeiston välillä on myös erilainen näkemys rikoksista. Oikeisto katsoo, että syyllinen on tekijä, joka voi olla osin myös yhteiskunnan toiminnan uhri. Vasemmiston näkemys taas on, että syyllinen on yhteiskunta, joka ei ole kantanut huolta tekijästä. Tämä jako vaikuttaa siihen, kuinka armollisesti rikoksen tekijään suhtaudutaan. Vasemmisto kantaa ensisijaisesti huolta rikoksen tekijästä, ei niinkään uhrista. Oikeisto sen sijaan katsoo, että ihmisoikeuksia rikkoneilla rikollisilla täytyy olla seuraamuksia teoistaan.

Alanko-Kahiluodon viesti: Oletetaan, että Puolassa ulkoministeri olisi syytteessä virkamieskuntaan kohdistuneesta rangaistusluontoisesta painostuksesta viedessään lävitse puolueelleen tärkeää hanketta hänen alaisen virkamieskunnan katsoessa toimen laittomaksi. Perustuslakivaliokunnan tapaan tuomioistuimen tuomarit olisivat poliittisesti nimitettyjä. Yksi tuomareista lähettää enemmistön muodostaville tuomaripuolueveljilleen viestin, että meidän ei pitäisi tuomita ulkoministeriä, koska hän ajoi lävitse puolueelle tärkeää hanketta ja tällainen toiminta on hyväksyttävää. Tunnontuskissaan yksi tuomareista vuotaa luottamuksellisen viestin.

Olisiko vihreiden reaktio, että vuotaja on saatava kiinni ja häntä on rangaistava, koska vuoto horjuttaa luottamusta Puolan oikeuslaitokseen. Kun tuomioistuin olisi antanut lievän tuomion, olisivatko vihreät hyökänneet voimakkaasti tuomioistuinta kohtaan ja yrittäneet todistaa, että tuomio oli väärä, koska ministerin motiivi oli hyväksyttävä?

Vihreät olisivat tietenkin Puolan tapauksessa juhlineet vuotajaa ja vaatineet hänelle suojaa länsimaisten Whistle Blower periaatteiden mukaisesti. Vihreät olisivat pitäneet tuomioistuimen ratkaisun arvostelua oikeusvaltioperiaatetta loukkaavana ja vaatineet niiden henkilöiden eroa, jotka eivät hyväksyneet tuomioistuimen ratkaisua.

Kuin 1970-luvulla

Jälleen subjektiivisena arvionani on, että vihreät on nykyisin hyvin kurinalainen joukko tai oikeammin perhe, joka italialaiseen tapaan aina puolustaa omiaan. Myös vihreiden oikeudellinen tulkinta on Puolan nykyisen valtapuolueen tapaan hyvin tavoitteellista. Hyvä poliittinen tavoite mahdollistaa oikeusnormien joustavan tulkinnan ja jopa rikkomisen ns. kansalaisaktivismin nimissä. Oikeuslaitoksen ja viranomaisten painostaminen on tapa pyrkiä ”oikeisiin” ratkaisuihin esim. maahanmuuttokysymyksissä. Arvostelu ja poliittinen painostus ovat aina jonkinasteinen uhka oikeusvaltiolle.

Kun sen sijaan Puolaa hallitsee konservatiivisia arvoja edustava puolue, eikä sen linjaan voi vaikuttaa maan sisäisin demokraattisin keinoin, käyttöön kelpaavat oikeudelliset argumentit, joilla mahdollisimman paljon pyritään rajoittamaan hallituksen toimintavapauksia. Eli se mitä itse tehdään Suomessa, ei tietystikään olisi hyväksyttävää Puolassa.

Usein politiikassa toimitaan selkäydinreaktiolla eli tunteen varassa. Jokaiselle itselleen on hyödyllistä analysoida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ratkaisuun. Ja vielä mukavampaa on arvioida muiden ratkaisujen motiiveja, kuten tässä artikkelissa. Mieleeni tuleekin, että vihreiden oikeudellinen ajattelu alkaa muistuttaa 1970-luvun vasemmistoaallon ajattelua.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt