Työpysäköintipaikan verottamista mietitään. Lehtikuva/Jaakko Avikainen

Vihreät haluaa periä autoilijoilta veroa työpysäköinnistä

Vain vihreiden eduskuntaryhmä kannattaa varauksetta työpysäköinnin veroa.

Eduskuntapuolueista vain vihreät ja vasemmistoliitto haluaisivat verottaa työntekijää työnantajan tarjoamasta pysäköinnistä. Vasemmistoliitto ei kuitenkaan tue esitystä varauksetta vaan katsoo, että se tulisi toteuttaa osana laajaa liikenteen vero- ja maksu-uudistusta. Kaikki muut puolueet vastustavat ajatusta. Asia ilmenee Verkkouutisten kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Päästöjen vähentämiseen tähtäävät suunnitelmat ovat herättäneet viime aikoina runsaasti keskustelua. Monet julkisuudessa olleet toimenpide-ehdotukset koettelisivat autoilijoiden kukkaroita. Esimerkiksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevaisuutta ruotivan MAL 2019 -suunnitelman luonnoksessa tiemaksuja pidetään välttämättöminä päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Samassa asiakirjassa kerrotaan myös, että ilmainen työpysäköinti antaa autolle kilpailuedun verrattuna ”kestäviin kulkumuotoihin”. MAL 2019 -suunnitelman mukaan työpysäköinnin verotusta selvitetään jo ministeriötasolla.

Verkkouutiset kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta sähköpostitse kantoja tiemaksuihin ja työpysäköinnin verottamiseen. Tiemaksuja koskeva juttu ja kyselyn tulokset löytyvät tämän linkin takaa. Siinä tiemaksuja kannattivat vain vihreät ja vasemmistoliitto.

Vastaukset jakaantuivat samaan tapaan myös työpysäköintiä koskevassa kysymyksessä Esityksen vastustajien mielestä autoilun kustannustaakka on jo ennestään suuri. Tällaisella veropäätöksellä voisi sen vastustajien mukaan olla myös negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen.

Kyselyyn vastasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat Rkp:n Thomas Blomqvistia lukuunottamatta. SDP:stä vastasi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin sijasta varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen. Vastaukset pysäköinnin verotusta koskevaan kysymykseen ja annettuja perusteluja on kerätty alle.

Kannatatteko työnantajan tarjoaman ilmaisen pysäköinnin säätämistä työntekijän verotettavaksi eduksi?

Antti Kaikkonen, keskusta

EN. Se lisäisi työssä käymisen kustannuksia sekä veisi pohjaa pois työn vastaanottamiselle tilanteessa, missä ammattitaitoisesta työvoimapulasta kärsivä Suomi tarvitsee jokaisen kynnelle kykenevän työpanosta. Se myös tekisi perheiden arjen pyörittämisestä hankalampaa ja kalliimpaa. Työmatkoilla kun on samalla mahdollista esimerkiksi hoitaa lasten päivähoito- tai koulumatkoja, tai käydä kaupassa ruokaostoksilla.

Kalle Jokinen, kokoomus

EN.

Simon Elo, sininen tulevaisuus

EN. Siniset eivät kannata esitystä. Autoilijoiden verotaakkaa ei pidä lisätä.

Suna Kymäläinen, SDP

EN. Työntekijän etuna verottaminen ei kohdistu välttämättä tekijään, jolla on käytännössä vaihtoehtoja esimerkiksi työajasta tai sijainnista riippuen. Mielestäni olisi parempi ympäristön ja työn kannalta, että työnantajalle syntyisi motivaatio pohtia mitkä ovat yrityksen työntekijöiden mahdollisuudet liikkua ja miten pystytään tukea työntekijöitä siirtymään ympäristöystävällisempään kulkumuotoon.

Leena Meri, perussuomalaiset

EN. On totta että pysäköintitila voi olla merkittävä maksu työnantajalle mutta työnantaja saa vähentää mahdollisen maksullisen kulun omissa menoissaan. Paikan hankkiminen on täysin vapaaehtoista työnantajalle. Työntekijä saattaa tarvita autoa työssään. Silloin olisi aika hankala katsoa parkkipaikkaa etuudeksi, koska auto on pakko pitää jossain sen aikaa, jotta sitä voi käyttää työn tekemiseen.

– Lisäksi riippuu täysin siitä missä työnantaja haluaa yritystään pitää ja mistä työtä saa. Ajatellaan vaikka harvaanasutuilla alueilla oleva tehdas jonne tulet autolla olisi verotettava etuus. Tilaa on, ja jos laitat auton työnantajan tontille maksat siitä, mutta jos jätät kadunvarteen ilmaiselle paikalle se ei maksaisi. Aika absurdi tilanne. Lisäksi jos pysäköintietuus verotettaisiin vain tietyillä alueille esim. Ruuhkien vähentämisen vuoksi se lisäisi ihmisten työmatkakuluja jos parkkipaikka siirtyisi verotettavaksi etuudeksi.

Peter Östman, kristillisdemokraatit

EN. Monet työntekijät tarvitsevat autoa päästäkseen työhön tai liikkuakseen työtehtävissä.

Krista Mikkonen, vihreät

KYLLÄ.

Aino-Kaisa Pekonen, vasemmistoliitto

KYLLÄ. Mutta vain osana kestävää verouudistusta, jossa uudistetaan verot ja maksut ohjaamaan kohti vähäpäästöistä liikennettä.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt