Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto. LEHTIKUVA/SINI PENNANEN

Vientiteollisuus perää signaalia kilpailukyvyn tukemisesta

Hallituksen pitäisi huolehtia siitä, että Suomi on toimintaympäristönä houkutteleva.

Vientiteollisuuden kannanoton mukaan yritykset tarvitsevat vahvan signaalin siitä, että Suomessa huolehditaan pitkäjänteisesti suomalaisen teollisuuden kilpailukyystä.

Vientiteollisuuden mukaan hallituksen on huolehdittava siitä, että Suomi on myös tulevaisuudessa teollisuuden toimintaympäristönä houkutteleva.

– Hallituksen asettama työllisyystavoite edellyttää Suomen talouden vahvaa kasvua, ja tämän tukemiseksi tarvitaan kauaskantoista teollisuuspolitiikkaa. Vientiteollisuuden investoinnit Suomeen ovat ratkaisevassa roolissa, sanoo Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto.

Vientiteollisuuden mukaan hallituksen pitäisi antaa vauhtia erityisesti koulutukseen, tutkimukseen ja yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen. Panostukset tarvitaan heti, koska niiden varaan rakentuu Suomen tulevaisuus ja hallitusohjelman tavoitteena olevat kansainväliset miljardiluokan ekosysteemit.

Sähkövero EU:n minimiin, päästökauppakompensaatio säilytettävä

Yritykset tarvitsevat investointikannustimia ja yli hallituskausien ennustettavan toimintaympäristön, jotta Suomeen saataisiin houkuteltua investointeja laskevassa suhdanteessa. Työn murros, ilmastonmuutos sekä terveyspalveluiden kasvava tarve ratkaistaan uusilla teknologioilla.

– Ne eivät synny ilman osaavaa työvoimaa, tutkimusta, tuotekehitystä, investointeja ja tuotteiden pilotoimista sekä kaupallistamista globaaleille markkinoille, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Vientiteollisuus vaatii sähköveron asettamista EU:n minimiin ja huolehtimista muilta osin siitä, että energiakustannukset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla.

– Hiilivuodon ehkäisemiseksi ja teollisuuden sähköistymisen jouduttamiseksi päästökauppakompensaatio on säilytettävä. Tällä reseptillä voidaan saada vähähiilisiä investointeja Suomeen, sanoo Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt