Suomi ylsi parhaaksi muun muassa pienhiukkaspäästöissä energiankäyttöä kohti. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Vientiteollisuus menestyi ympäristövertailussa

Useimmiten Suomen kanssa kärkipaikoista oli kansainvalisessä vertailussa kilpailemassa Ruotsi.

Konsulttitoimisto Gaia Consulting on vertaillut suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti, kun arvioidaan ympäristövaikutuksia, ympäristön tilaa ja luonnonvarojen saatavuutta.

Selvityksessä tarkasteltiin energiaa ja ilmastonmuutosta, ilmaa, luonnonvaroja, toimintaympäristöä ja kiertotaloutta. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos selvityksen mukaan keskiarvoa parempi lähes kaikkien tunnuslukujen osalta.

Vertailumaista parhaaksi Suomi ylsi pienhiukkaspäästöissä energiankäyttöä kohti, metsäpinta-alan osuudessa ja pintaveden ekologisessa tilassa sekä cleantech-innovaatioympäristössä.

Suomi menestyi hyvin myös energian ja ilmastonmuutoksen osalta. Maiden välisestä päästövertailusta käy ilmi, että Suomen energiantuotanto on vähäpäästöistä.

Energian tuottavuus oli ainoa tunnusluku, jossa Suomi sijoittui vertailumaiden huonoimpaan kolmannekseen. Tunnusluku kuvaa bruttokansantuotteen ja primäärienergian hankinnan välistä suhdetta. Suomessa on selvityksen mukaan paljon energiaintensiivistä teollisuutta, korkean primäärienergian omaavaa ydinvoimaa, pitkät kuljetusmatkat sekä kylmät talvet

EU-maista tarkastelussa olivat mukana Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Puola, Ruotsi, Saksa ja Viro. Lisäksi muista OECD-maista tarkasteltiin Australiaa, Etelä-Koreaa, Japania, Kanadaa ja Yhdysvaltoja. OECD-maiden ulkopuolelta vertailumaina olivat Brasilia, Intia, Kiina ja Venäjä. Useimmiten Suomen kanssa kärkipaikoista oli kilpailemassa Ruotsi.

Gaia Consultingin viime syksynä toteuttaman selvityksen teettivät Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Vakaa toimintaympäristö ja selkeä sääntely Suomen etuina

Selvitystä Gaiassa johtaneen toimitusjohtaja Juha Vanhasen mukaan toimintaympäristön vakaus ja selkeä, ennakoitava sääntely ovat merkittäviä Suomen etuja investointeja suunniteltaessa.

– Suomessa käytössä olevat vapaaehtoiset sitoumukset ja sopimukset, esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi, ovat hyvä esimerkki Suomessa toimivien yhtiöiden halusta kehittää toimintaa ympäristömyötäisempään suuntaan ja sitä kautta saavuttaa kilpailuetua, Vanhanen kertoo tiedotteessa-

Helena Soimakallio Teknologiateollisuus ry:stä kertoo, että ilmastonmuutoksen torjunta on tällä hetkellä yksi yhteiskunnan tärkeimmistä haasteista.

– Meillä on Suomessa hyvät valmiudet tuottaa siihen tarvittavia ratkaisuja jopa globaalissa mittakaavassa, ja samalla tehdä oma osuutemme päästöjen vähentämiseksi. Kestävä kehitys tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä: teollisuudessa tehdään jatkuvasti töitä esimerkiksi energiankäytön tehostamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi, hän painottaa.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt