LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Vientikauppoja on menetetty, rahoitusta ei osata

Keskisuurissa ja pienissä yrityksissä ei aina tunneta kovin hyvin vientikaupan toimintatapoja.

Vientikauppoja menettäneistä yrityksistä 39 prosenttia kertoo tuoreessa kyselyssä, ettei ostaja saanut rahoitustaan järjestymään. Lisäksi 11 prosenttia sanoo ostajan saaneen rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta.

Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n teettämän kyselyn mukaan ostajarahoituksen puutteesta kärsivät varsinkin voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset.

– Suomen talous on vientivetoista, mutta suuryritysten varassa. Pk-yritysten viennin osuus on Pohjoismaiden alhaisimpia. Tutkimuksemme mukaan vientikauppoja on hävitty rahoitukseen tai luottoriskien hallintaan liittyvien seikkojen vuoksi, joten vientikaupan rahoitusosaamisen nostaminen toisi lisää kauppoja kotiin, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Puolet suomalaisista vientiyrityksistä tekee vientikauppaa laskua vastaan ja antaa näin ostajalle maksuaikaa. Maksuajalla myymiseen liittyy kuitenkin aina luottotappion riski, koska ostaja voi jättää laskun maksamatta.

ICC:n maajohtajan Timo Vuoren mukaan suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunne tapoja suojautua luottoriskeiltä eikä osaa käyttää niiden hyötyjä hyväksi vientikaupassa.

– Kauppoja jää saamatta tai yritykset pysyvät poissa vientimarkkinoilta luottoriskien pelossa.
Lähes 60 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee, että yksittäinen tappio voi vaarantaa toimintaedellytykset pitkäksi aikaa, Vuori kertoo tiedotteessa.

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta yrityksestä käyttää luottoriskeiltä suojautumiseen ennakkomaksua vientikaupoissaan. Remburssi, pankkitakaus, luottovakuutus tai Finnveran vientitakuut tunnetaan pääasiassa vain suurimmissa vientiyrityksissä.

Viidennes kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä ei ole suojannut vientikauppojaan mitenkään. Näistä lähes puolet arvioi, etteivät suojaustavat ole tarpeellisia. Pieni osa myöntää, ettei tunne tapoja riittävän hyvin.

Joka viidennelle vientiyritykselle on syntynyt kahden viime vuoden aikana luottotappioita, koska ostaja on jättänyt laskun maksamatta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt