Rekkoja ja rahtikontteja Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Vienti syöksyi huhtikuussa rajusti

Vienti EU:hun notkahti yli 20 prosenttia ja Saksaan lähes 40 prosenttia.

Suomen tavaraviennin arvo laski huhtikuussa vuodentakaisesta 19,9 prosenttia 4,4 miljardiin euroon Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vientimäärät laskivat 15,4 prosenttia ja vientihinnat 4,4 prosenttia.

Huhtikuussa koneiden ja laitteiden viennin arvo yhteensä laski yli 10 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvon lasku oli yli 60 prosenttia. Henkilöautojen vienti väheni 84,2 prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo laski lähemmäs 60 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti yhteensä pieneni lähes 10 prosenttia. Paperin ja pahvin viennin arvo laski 7,3 prosenttia ja sahatavaran vienti yli 25 prosenttia. Paperimassan viennin arvo pienentyi 5,3 prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin laskua yli 40 prosenttia.

Sen sijaan lääkevalmisteiden, elintarvikkeiden, kojeiden ja mittareiden sekä voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi huhtikuussa vuodentakaisesta.

Vienti EU-maihin laski 21,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 18 prosenttia huhtikuussa. Vienti Saksaan laski 37,6 prosenttia, Isoon-Britanniaan 39,6 prosenttia ja Yhdysvaltoihin 28,6 prosenttia.

Kauppatase kääntyi ylijäämäiseksi

Tavaratuonnin arvo laski huhtikuussa 26,8 prosenttia vajaaseen 4,3 miljardiin euroon. Kun viennin arvo jäi tuontia suuremmaksi, niin kauppatase kääntyi 144 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Tuontihinnat laskivat 3,8 prosenttia ja tuontimäärät 23,1 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 67,9 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 67,5 prosenttia. Investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuonnin arvo väheni reippaasti yli 10 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti väheni 7,5 prosenttia

Tuonti EU-maista laski 26,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 26,8 prosenttia. Tuonti Saksasta väheni 30,4 prosenttia, Venäjältä 54,8 prosenttia ja Yhdysvalloista 30,7 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 6,8 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski vuodentakaisesta 14,5 prosenttia ja tuonnin arvo 9,1 prosenttia.
Kauppataseen alijäämää kertyi yli 1,2 miljardia euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt